22/05/2020 21:37

Αναθεωρημένος οδηγός για μέτρα προφύλαξης σε κουρεία και κομμωτήρια από το Υπ. Υγείας

Για εργασίες σε κουρεία και κομμωτήρια «οι οποίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με τη χρήση γαντιών, θα πρέπει απαραίτητα αυτές να διενεργούνται μετά από σχολαστικό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών» τονίζει το Υπουργείο Υγείας σε αναθεωρημένο οδηγό που εξέδωσε με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται σε κουρεία και κομμωτήρια.

Στον αναθεωρημένο οδηγό αναφέρει ότι «ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συστηματικό και επαρκή αερισμό όλων των χώρων κατά την διάρκεια των εργασιών ενώ η χρήση κλιματιστικών επιτρέπεται εφόσον διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 15 λεπτά ή και σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κλιματιστικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Μετά την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη θα πρέπει να γίνεται απολύμανση/ αποστείρωση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε κλίβανο ή και με άλλο κατάλληλο τρόπο, απολύμανση του χώρου καθώς και του καθίσματος που χρησιμοποιήθηκε.

Κατά προτίμηση, «να χρησιμοποιούνται πετσέτες καθώς και ποδιά κουρέματος μιας χρήσης σε κάθε πελάτη και να απομακρύνονται μετά από κάθε χρήση, αλλά αν τυχόν χρησιμοποιούνται άλλες πετσέτες, τότε μετά από κάθε πελάτη να απομακρυνθούν σε ερμητικά κλειστό αποθηκευτικό χώρο μέχρι την πλύση τους σε ψηλές θερμοκρασίες 90 βαθμών».

Στην περίπτωση μεγάλων κουρείων/κομμωτηρίων ενδείκνυται να διενεργείται τακτικά έλεγχος από άτομο της επιχείρησης για έλεγχο της τήρησης των μέτρων προφύλαξης τόσο από το προσωπικό όσο και από συνεργάτες και πελάτες, καθώς και καθοδήγηση αυτών.

Επίσης, «πριν την έναρξη της εργασίας και πριν την είσοδο στο υποστατικό, ο πελάτης να θερμομετριέται και σε περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί από τον χώρο με οδηγίες να απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.

Για τους πελάτες συστήνεται η χρήση μάσκας, χωρίς να είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτική είναι «η τοποθέτηση ανακοινώσεων στα σημεία εισόδου με τις οποίες θα ζητούν από τους πελάτες να μην εισέλθουν στο κατάστημα εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό COVID19».

Τέλος, «οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό καλούνται να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, την συνομιλία με πελάτες».

Tags: