14/05/2020 18:55

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων οι υψηλές θερμοκρασίες

Οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, υπενθυμίζει στους εργοδότες και στους εργαζόμενους το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ταυτόχρονα, το ΤΕΕ συστήνει όπως οι εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, όπως καρδιοαγγειακά ή άλλα νοσήματα, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συμβουλεύονται τον ιατρό τους όταν ενδέχεται να εκτεθούν σε θερμική καταπόνηση.

Σε σημερινή ανακοίνωση, το ΤΕΕ ενημερώνει επίσης τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, τους εργοδοτούμενους και άλλους ενδιαφερομένους ότι, έχει εκδοθεί το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 8.5.2020 και το οποίο περιλαμβάνει θερμοκρασίες από 32οC έως και 46οC αντί 36οC έως και 43οC.

Αναφέρει επίσης ότι με το Διάταγμα τροποποιείται ο Πίνακας 13: «Βαρύτητα εργασίας», με την ενσωμάτωση στη «Μέτρια Εργασία» των εργασιών ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα και στη «Βαριά Εργασία» των εργασιών ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα. Και προστίθεται ο Πίνακας 14: «Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης ανά ώρα και μέτρων», για να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και της απαιτουμένης αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης και άλλων μέτρων,  από τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, το ΤΕΕ αναφέρει ότι οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020,

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής, σύμφωνα με το ΤΕΕ, είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Προσθέτει ότι ο Κώδικας προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή/και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως πρέπει να ρυθμίζουν τις εργασίες τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Το ΤΕΕ αναφέρει ότι για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής του Κώδικα ετοιμάστηκε Σύντομος Οδηγός με τίτλο «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων», καθώς και ενημερωτικό έντυπο «Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα», το οποίο περιγράφει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα.

Τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με το ΤΕΕ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, για καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και γενικά να διεξάγονται οι εργασίες σε σκιερό και αεριζόμενο χώρο και όπως οι επίπονες εργασίες στο ύπαιθρο με έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό, τουλάχιστο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00).

Αναφέρει επίσης ότι περιλαμβάνουν επίσης για συχνά μικρά διαλείμματα και ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος, καθώς και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, χρήση άφθονου και δροσερού πόσιμου νερού, χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου και όπου είναι εφαρμόσιμο χρήση ανεμιστήρων, σκιάστρων, ή άλλων μέσων που μειώνουν την έκθεση σε θερμότητα ή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τέλος, το ΤΕΕ αναφέρει ότι το προσωπικό του στα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο είναι στη διάθεση των εργοδοτών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα.

Tags: