12/05/2020 12:48

Σε επισφαλή απασχόληση το 2,3% στην ΕΕ το 2019, 0,3% στην Κύπρο

Το 2019, το 2,3% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ηλικίας 20-64 ετών είχαν επισφαλή εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι η σύμβαση εργασίας τους δεν ξεπέρασε τη διάρκεια των τριών μηνών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, το μερίδιο της επισφαλούς απασχόλησης, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά την τελευταία δεκαετία, κυμαινόμενο από χαμηλότερο 2,3% το 2009 έως στο υψηλότερο σημείο 2,5% κατά την περίοδο 2015-2017.

Στην Κύπρο αυτό το ποσοστό ήταν 0,3%, αλλά η Eurostat δίνει προειδοποίηση χαμηλής αξιοπιστίας σε αυτό το ποσοστό. Το 2015, 2016, 2017 και 2018, το ποσοστό ήταν 0,7%, 0,7%, 0,6% και 0,5% αντίστοιχα.

Η Eurostat αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας είχαν το υψηλότερο μερίδιο επισφαλών συμβάσεων εργασίας, στο 7,5% το 2019.

Ακολούθησε ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι μεταφορές, η στέγαση και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τροφίμων (2,8%) και ο τομέας των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και οι δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (2,4%).

Μεταξύ 2014 και 2019, οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες παρουσίασαν εποχιακές διακυμάνσεις, ωστόσο σε διαφορετικά μεγέθη. Συνολικά, το τρίτο τρίμηνο είχε τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων με επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Μεταξύ όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ο τομέας του χονδρικού, λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, της στέγασης και των υπηρεσιών εστίασης αντιπροσώπευε τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στον αριθμό των εργαζομένων που είχαν επισφαλείς θέσεις εργασίας, με μέση αύξηση 30% από το δεύτερο έως το τρίτο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Κροατία είχε ένα από τα υψηλότερα μερίδια επισφαλούς απασχόλησης από το 2012. Ωστόσο, από την αιχμή του 2016 (8,0%), το μερίδιο αυτό μειώθηκε σταδιακά, φθάνοντας το 5,8% το 2019.

Άλλες χώρες της ΕΕ που ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά επισφαλούς απασχόλησης το 2019 ήταν η Γαλλία (5,0%), η Ισπανία (3,8), το Βέλγιο (3,6%) και η Ιταλία (3,4%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Τσεχία και η Ρουμανία κατέγραψαν το χαμηλότερο μερίδιο επισφαλούς απασχόλησης (από 0,2%).

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic