29/04/2020 21:34

Πίσω στην εργασία οι δημόσιοι υπάλληλοι – Πως αλλάζουν τα ωράρια και ποιοι εξαιρούνται

Επιστρέφουν στις εργασίες τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, με το ωράριο όμως να μεταβληθεί, με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μέσω διαγγέλματος εξήγησε τις φάσεις των χαλαρώσεων. 
Συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου, τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, με επιστροφή όλων των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους.

Τα ωράρια προσέλευσης θα καθοριστούν από τους αρμόδιους καθ΄ύλην Υπουργούς. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες όπως ορίζονται στον νέο αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας.

(i)                Όσοι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, θα τυγχάνουν του δικαιώματος αδείας μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους υποχρεούνται να εκτελούν τα όποια καθήκοντα τους ανατίθενται με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

(ii)               Με την ίδια μέθοδο θα εργάζονται και τα άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους.

(iii)              Με την επάνοδο των υπαλλήλων του Δημοσίου, καθίσταται δυνατή και η λειτουργία των δικαστηρίων, πάντοτε σύμφωνα με αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Tags: