06/04/2020 17:32

Ο Υπ. Δικαιοσύνης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για μέτρα που λήφθησαν για COVID-19 στην Κύπρο

Για τα μέτρα που λήφθηκαν στην Κύπρο στον τομέα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της προσπάθειας αποτροπής της εξάπλωσης του COVID-19 ενημέρωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Σαββίδης, τους ομολόγους του των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της άτυπης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Κροατικής Προεδρίας της ΕΕ.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωσης αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στη λειτουργία του συστήματος Δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε τους ομολόγους του για :
(α) Την αναστολή εκδίκασης όλων των υποθέσεων από τα Δικαστήρια μέχρι τις 30 Απριλίου με εξαιρέσεις που αφορούν επείγουσας φύσεως ποινικές ή αστικές υποθέσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις που πρόσωπο τελεί υπό κράτηση, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και γενικότερα, δεν επηρεάζεται κανένα δικονομικό δικαίωμα κατηγορούμενου σε ποινικές υποθέσεις, κάτι που αποτελεί σημαντική παράμετρο τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης,
(β) Την αναστολή της μεταφοράς κρατουμένων και την αναθεώρηση των ημερομηνιών για την παράδοση φυγόδικων δυνάμει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης,
(γ) Την εκτέλεση των αιτημάτων αμοιβαίας νομικής συνεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν,
(δ) Την αναστολή των δικαστικών υποθέσεων για εξασφάλιση διαταγμάτων έξωσης μέχρι τις 31 Μαΐου,
(ε) Την επέκταση του θεσμού έκτισης της ποινής εκτός των φυλακών κατ’ οίκον με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
(στ) Την επέκταση του θεσμού της Ανοικτής Φυλακής, και
(ζ) Την επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και προστίμου μέχρι 3.000 ευρώ, σε περίπτωση παραβίασης των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής εξώδικου προστίμου 300 ευρώ σε πρόσωπα που εντοπίζονται να παραβιάζουν τα μέτρα που αποφασίζονται δυνάμει των πιο πάνω διαταγμάτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πό την τηλεδιάσκεψη διαφάνηκε ότι παρόμοια μέτρα έχουν λάβει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. ώρα Κύπρου και διήρκησε πέραν των 4 ωρών.

ΚΥΠΕ