24/03/2020 17:38

ΟΑΥ: Απαγορεύεται η μετακίνηση και διαγραφή δικαιούχων από κατάλογο προσωπικών ιατρών

Απαγορεύεται μετακίνηση δικαιούχων μεταξύ καταλόγων προσωπικών ιατρών (ΠΙ), καθώς και η διαγραφή δικαιούχου από τον κατάλογο οποιουδήποτε ΠΙ, σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σε σχετική ανακοίνωση προστίθεται ότι οι πιο πάνω οδηγίες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διαρκέσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την όποια το κράτος εφαρμόζει έκτακτα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Ο Οργανισμός έχει ήδη καλέσει όλους τους προσωπικούς ιατρούς να μην αποδέχονται αιτήματα εγγραφής στους καταλόγους τους από δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού και έχει απαγορεύσει τη διενέργεια διαγραφών από τους καταλόγους», σημειώνεται.

Ο Οργανισμός καλεί όλους τους δικαιούχους να μην επιχειρούν αλλαγή προσωπικού ιατρού κατά την παρούσα περίοδο, έχοντας υπόψιν ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν εκτός καταλόγου προσωπικού ιατρού, πράγμα που θα πρέπει να αποφευχθεί.

Επιπλέον, το κοινό ενημερώνεται ότι από κοινού το Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχουν εκδώσει οδηγίες προς τους προσωπικούς ιατρούς για τον τρόπο διαχείρισης όλων των ασθενών τηλεφωνικώς ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού από ύποπτα περιστατικά. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των προσωπικών τους ιατρών.

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν έχει ανταπόκριση είτε από τον προσωπικό του ιατρό ή από τον αντικαταστάτη του οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ώστε να τύχει άμεσου χειρισμού από τον Οργανισμό.

Tags: