18/03/2020 11:51

Καμία ειδοποίηση έλαβε η Κύπρος για οδηγία της ΕΕ περί συμμόρφωσης της αγοράς για προϊόντα ατομικής προστασίας

H Κύπρος δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19, σύσταση η οποία δημοσιεύεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ  στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:079I:TOC.

Επομένως, “οι υφιστάμενες διαδικασίες εποπτείας της αγοράς που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, δηλαδή ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά) χωρίς σήμανση CE, δεν μπορούν να διατίθενται ως ΜΑΠ στην κυπριακή αγορά”, αναφέρει ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προσθέτει  ότι “στο προοίμιο της Σύστασης παρέχονται πληροφορίες για το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά”.

ΚΥΠΕ

 

Tags: