16/03/2020 14:53

Μόνο με ειδική άδεια εξαγωγής οι εξαγωγές προστατευτικού εξοπλισμού από την ΕΕ για 6 εβδομάδες

Μέτρα για την προστασία του εφοδιασμού με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE), εισάγοντας διαδικασία προέγκριση της όποιας εξαγωγής τέτοιου εξοπλισμού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική άδεια εξαγωγής από τα Κράτη Μέλη, παρουσίασε η Κομισιόν.

Η ρύθμιση αφορά εξοπλισμό όπως μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικές επιφάνειες, προστασία για τη μύτη και προστατευτικά ενδύματα, που αφορούν ζωτικές ανάγκες στον εξοπλισμό για τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους και τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Η εκτελεστική αυτή πράξη, που εγκρίθηκε με τη διαδικασία επείγοντος, δημοσιεύθηκε σήμερα και προβλέπει την έγκριση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες. Θα ισχύει για μια περίοδο έξι εβδομάδων, κατά την οποία θα ζητείται η γνώμη των Κ-Μ σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές και το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος μέτρου και τα μελλοντικά βήματα.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι τα Κράτη Μέλη δεν πρέπει να υιοθετούν μεμονωμένες προσεγγίσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία τέτοιου εξοπλισμού εντός της ενιαίας αγοράς, ενώ ορισμένα Κ-Μ έχουν ήδη αποδεχθεί αιτήματα της Κομσιιόν να τροποποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο ζωτικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος σε όσους το χρειάζονται περισσότερο, σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Κομισιόν θα βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να δημιουργήσουν τους σχετικούς μηχανισμούς για την ομαλή και συντονισμένη εφαρμογή του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι διεθνείς δεσμεύσεις, η εξέλιξη των επειγουσών αναγκών εντός και εκτός της ΕΕ και η ολοκλήρωση της παραγωγής και της προσφοράς.

ΚΥΠΕ

Tags: