13/02/2020 17:31

Και δεύτερη αγωγή κατά του Γενικού Ελεγκτή

Και δεύτερη αγωγή κατά του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατατέθηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αυτή φορά από την εφημερίδα “Καθημερινή”, έκδοση Κύπρου. Η προηγούμενη αγωγή κατατέθηκε από την εταιρεία SPPMEDIA LTD  και τον Χρίστη Λοττίδη.

Η εφημερίδα ζητά αποζημιώσεις “για γραπτή δυσφήμιση και/ή λίβελο και/ή επιζήμιο ψευδολογία περιεχόμενο στην επιστολή ημερομηνίας 11/02/2020 υπό τον τίτλο “Μη Συμμόρφωση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις Αρχές της Βενετίας”.

Αγωγή εταιρείας κατά του Γενικού Ελεγκτή

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή είχε απευθυνθεί στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Θεσμών, με κοινοποίηση στον Γενικό Εισαγγελέα, την Επίτροπο Διοικήσεως και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την αγωγή.

Η εφημερίδα ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου που να εμποδίζει τον Εναγόμενο “από του να γράφει, εκτυπώνει, εκδίδει ή κυκλοφορεί ή διανέμει ή να προκαλεί συγγραφή, εκτύπωση κυκλοφορία ή διανομή ή άλλως πως δημοσίευση των ιδίων ή πανομοιότυπων ή οιονδήποτε δυσφημιστικών δημοσιευμάτων και/ή λιβέλων  και/ή επιζήμιων ψευδολογιών εις βάρος της Ενάγουσας”.

Tags: