10/02/2020 18:12

Κώδικα Δεοντολογίας εισηγείται η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων με αφορμή περιστατικό στη Βουλή

Την επίσπευση ολοκλήρωσης και υιοθέτησης Κώδικα Δεοντολογίας, στη βάση ενός πλαισίου αρχών και αξιών που προάγουν και διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εισηγείται η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου , με αφορμή περιστατικό σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Σε γραπτή δήλωση η Επίτροπος αναφέρει πως δεν πρέπει να διαφεύγει ότι η ανάγκη σύνταξης Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας των Βουλευτών/τριών, ο οποίος πρέπει να ρυθμίζει μεταξύ άλλων και ζητήματα καταπολέμησης κάθε μορφής έμφυλων διακρίσεων, βίας και σεξισμού, περιλαμβάνεται μεταξύ των συστάσεων της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), προς την Κύπρο.

Η κ. Αντωνίου αναφέρει πως εν αναμονή της δημοσιοποίησης των Πρακτικών της συνεδρίασης της συγκεκριμένης Επιτροπής, προτίθεται ν’ αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέσω της οποίας θα εκφράζει την απαρέσκειά της για το συγκεκριμένο περιστατικό εις βάρος γυναίκας Βουλευτή.

“Ως θεσμός που προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, είμαστε στη διάθεση του Προέδρου της Βουλής να συμβάλουμε στις εργασίες καταρτισμού του Κώδικα, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας στα θέματα έμφυλης ισότητας και καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, αλλά και ευρύτερα στην εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Βουλευτών/Βουλευτριών”, αναφέρει η Επίτροπος.

Σημειώνει ότι συμπεριφορές που πλήττουν, απαξιώνουν και υποβιβάζουν τις γυναίκες,  δεν έχουν καμία θέση στο εθνικό Κοινοβούλιο, ένα θεσμό ταυτισμένο με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου και τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ελευθερία της έκφρασης, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός της αντίθετης άποψης και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων.

“Επειδή τέτοια περιστατικά δεν είναι δυστυχώς ούτε σπάνια, ούτε μεμονωμένα, οι πολίτες αυτού του τόπου, άντρες και γυναίκες, αναμένουν από το Κοινοβούλιο να θέσει στις άμεσες προτεραιότητές του την πρόληψή τους, παράλληλα με την καταπολέμηση και εξάλειψη κάθε είδους έμφυλων στερεοτύπων, διακρίσεων και ανισοτήτων”, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic