01/02/2020 19:15

ΚΣΣΕ: Ανησυχία για την παραπληροφόρηση μέσω Διαδικτύου

Εγκρίνοντας την έκθεση του Γερμανού βουλευτή των Σοσιαλιστών Frithjof Schmidt, η Ολομέλεια της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την ανησυχία της για τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, μέσω του Διαδικτύου, που στόχο έχουν , τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την χειραγώγηση και τη διεξαγωγή εξωδικαστικών παρεμβάσεων και την ενίσχυση του μίσους στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, η Συνέλευση εκφράζει την ανησυχία της, για το αυξανόμενο φαινόμενο της εκστρατείας εκλογών, που βασίζεται στις πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βάση τον κατακερματισμό και την κατηγοριοποίηση των χρηστών.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Συνέλευση υπενθύμισε τη σημασία της Σύμβασης για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και τάχθηκε υπέρ της ανάγκης να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η αρχιτεκτονική του διαδικτύου, υπέρ της ενίσχυσης της ποιοτικής δημοσιογραφίας και υπέρ της διατήρησης του πλουραλισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα στις προεκλογικές περιόδους.

Το ψήφισμα, προτείνει μια σειρά μέτρων προς τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής των μέσων ενημέρωσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση των συνεργατικών πρωτοβουλιών ελέγχου πραγματικών περιστατικών και εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, στα ανεξάρτητα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Το εγκριθέν κείμενο απαιτεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση μέσω διαδικτύου και ειδικά κανονιστικά πλαίσια για το διαδίκτυο κατά τις εκλογές.

ΚΥΠΕ

Tags: