20/01/2020 08:12

Άνοικτοι μόνο με αλυσίδες όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Προδρόμου – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Καρβουνά – Τροόδους), είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Οι εν λόγω δρόμοι είναι πολύ ολισθηροί λόγω παγετού.

Tags:
Cheap Website Traffic