13/01/2020 12:52

Διορισμός δύο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από Γενικό Εισαγγελέα για το θάνατο του ανήλικου Στυλιανού

Στο διορισμό δύο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών του Μόδεστου Πογιατζή, δικηγόρου και του Ανδρέα Ε. Ανδρέου, δικηγόρου προχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, σε σχέση με το θάνατο του ανήλικου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με εντολή όπως περατώσουν την ανατιθέμενη σ’ αυτούς ποινική ανάκριση εντός 2 μηνών.

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, σημειώνεται ότι από τη μελέτη της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με το θάνατο του Στυλιανού, προέκυψε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από κάποια πρόσωπα.

«Εν όψει της φύσεως των εμπλεκομένων θεμάτων και τυχόν εμπλεκομένων προσώπων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απεφάσισε ότι ενδείκνυται υπό τις περιστάσεις, η διεξαγωγή ποινικής διερεύνησης από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags: