08/01/2020 13:31

Άρχισε η επιβολή ποινών σε γιατρούς του ΓεΣΥ

Στην επιβολή ποινών προχωρεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος σε πρώτο στάδιο αποφάσισε τη μη καταβολή ποσών σε γιατρούς των οποίων ορισμένες απαιτήσεις κρίθηκαν, ύστερα από σχετική διερεύνηση, ως μη δικαιολογημένες.

Την ίδια ώρα, ο ΟΑΥ άρχισε την αποστολή δεκάδων επιστολών σε γιατρούς του ΓεΣΥ των οποίων κάποιες οικονομικές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται από το σύστημα ως «προβληματικές», ενώ ο Οργανισμός καλεί επίσημα πλέον τους πολίτες να ενεργοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς τους φακέλους για να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το Σύστημα και να ενημερώνουν τον ΟΑΥ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμφωνούν με τις καταχωρήσεις των γιατρών, αλλά και άλλων παροχέων υπηρεσιών υγείας που τους εξυπηρετούν.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο διευθυντής του ΟΑΥ Κωνσταντίνος Παναγίδης, «υπό διερεύνηση βρίσκονται πέραν των 100 γιατρών του ΓεΣΥ. Σε κάποιους έχουν αποσταλεί επιστολές με τις οποίες ο Οργανισμός ζητά διευκρινίσεις για κάποιες απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές». Κάποιοι από αυτούς τους γιατρούς άρχισαν να απαντούν στις επιστολές αυτές, ενώ κάποιοι άλλοι τώρα λαμβάνουν τις επιστολές τους». «Υπάρχουν», πρόσθεσε ο κ. Παναγίδης, «και περιπτώσεις γιατρών για τους οποίους η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί και ορισμένοι από αυτούς έχουν ενημερωθεί από τον ΟΑΥ ότι δεν θα τους καταβληθούν ποσά τα οποία αφορούν συγκεκριμένες απαιτήσεις τους για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν αποδείχθηκε από την έρευνα ότ

Δηλαδή, εξήγησε, «δεν αμφισβητούμε τη διενέργεια των πράξεων αυτών αλλά εκείνο που μας έδειξε η έρευνά μας ήταν ότι οι ιατρικές αυτές πράξεις δεν ήταν επιβεβλημένο να διενεργηθούν βάσει της κατάστασης της υγείας των επηρεαζόμενων ασθενών».

Η διερεύνηση των περιπτώσεων «γίνεται σταδιακά και ταυτόχρονα και εμείς ως ΟΑΥ προσπαθούμε να εφαρμόζουμε συνεχώς κανόνες οι οποίοι προστατεύουν το Σύστημα, αλλά προστατεύουν και τους γιατρούς είτε από λάθη είτε από κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να καταχρώνται σκόπιμα το ΓεΣΥ».

Παράλληλα ο ΟΑΥ «καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο ΓεΣΥ για να μπορούν να παρακολουθούν τις καταχωρήσεις τόσο των γιατρών όσο και των υπόλοιπων παροχέων υπηρεσιών υγείας που τους εξυπηρετούν στο πλαίσιο του συστήματος».

Αρκετές από τις περιπτώσεις γιατρών που έχουν διερευνηθεί ή βρίσκονται υπό διερεύνηση, είπε ο κ. Παναγίδης, «τέθηκαν υπό διερεύνηση ακριβώς επειδή κάποιοι δικαιούχοι προχώρησαν σε σχετικές αναφορές στον ΟΑΥ διότι δεν συμφωνούσαν με τις καταχωρήσεις των γιατρών αυτών στον φάκελό τους. Για αυτό λέμε ότι οι δικαιούχοι μας θα πρέπει να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του Συστήματος».

Σε ό,τι αφορά τις καταχρήσεις γενικά στο ΓεΣΥ, ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι «με την εφαρμογή μέτρων και κανόνων από τον ΟΑΥ άρχισε να παρατηρείται ήδη κάποια μείωση». Ωστόσο, πρόσθεσε, «αναμένουμε τα στοιχεία του Δεκεμβρίου για να έχουμε μια πιο σωστή εικόνα αφού αρκετοί από τους κανόνες που έχουμε τώρα εφαρμόστηκαν στο τέλος Νοεμβρίου».

Πηγή: philenews.com

Tags: