30/11/2019 07:51

Η άρνηση των Henley & Partners για τον Jho Low και οι σχέσεις τους με την Βουλή

Μετά από περαιτέρω διερεύνηση, στις 10 Νοεμβρίου 2019 η ιστοσελίδα sarawakreport έφερε στο φως της δημοσιότητας επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τις πολιτογραφήσεις επενδυτών.

Ακολουθώντας τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πολίτης» που περιγράφουν λεπτομερώς πώς η Κυπριακή κυβέρνηση εξέδωσε στον Μαλαισιανό φυγόδικο Jho Low διαβατήριο το 2015, οι δημοσιογράφοι του Sarawak Report καταγράφουν πολλά άλλα.

Η εταιρεία που αναφέρθηκε ότι ήταν πίσω από την έκδοση διαβατηρίου και πρόσκληση διαμονής του Jho Low, είναι ο γνωστός οίκος παροχής υπηρεσιών πολιτογράφησης  «Henley & Partners», ο οποίος έχει αρνηθεί με τον πιο έντονο τρόπο σε πολλά Μαλαισιανά καθώς και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία – μεταξύ των οποίων και Financial Times – για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Contrary to what has been stated in multiple articles, Mr Low has never been a client of Henley & Partners. Whilst he approached Henley & Partners’ in 2015, the firm declined to accept Mr. Low as a client. It is therefore false to state that “Henley & Partners helped Jho Low acquire Cypriot citizenship».

 Προμήθεια ύψους € 650.000 στην Henley Estates για αγορά ακινήτου από Jho

Ωστόσο, η εφημερίδα Πολίτης «άδειασε» τους Henley δημοσιεύοντας τιμολόγιο ύψους 650.000 ευρώ που κατατέθηκε σε εταιρεία με την επωνυμία Henley Estates Limited σε τραπεζικό λογαριασμό της στη Μάλτα, δηλώνοντας ότι ήταν για την αγορά από τον Jho του ακινήτου του € 5 εκατομμυρίων στην Αγία Νάπα.

Απόσπασμα δημοσιεύματος της εφημερίδας “Πολίτης”

Ποια είναι η Henley Estates

Η Henley & Partners έχει σημαντική παρουσία στη Μάλτα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών δραστηριοτήτων “ιθαγένειας και διαμονής” και ο ιστότοπός της ανακοινώνει σαφή σχέση με την Henley Estates Limited, δεδομένου ότι βασική πτυχή της απόκτησης καθεστώτος διαμονής και διαβατηρίου είναι ιδιοκτησία ακινήτου.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της αναφέρεται ότι:

«Every day, individual clients, as well as other law and consulting firms worldwide, rely on the advice and assistance of Henley Estates, an affiliated group company that is specialized in this area.»

Επομένως, πρόκειται για εταιρεία συνδεμένη με τον οίκο Henley & Partners. Ενόψει του ότι το ακίνητο που αγόρασε ο Jho Low ήταν στην Αγία Νάπα, τότε υπεύθυνο για την αγοραπωλησία – σύμφωνα με την λειτουργία του οίκου – ήταν το γραφείο της Henley Estates στην Κύπρο.

Διερευνώντας περαιτέρω στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών διαπιστώσαμε πως η εταιρεία Henley Estates Cyprus Limited είναι κυπριακή εταιρεία που συστάθηκε το 2013 με μετόχους τον Γιάννο Τρισόκκα, ο οποίος είναι σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Henley & Partners στην Κύπρο και την Henley Estates Holdings Ltd η οποία είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Μάλτα (!)

Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών.

Το 2015 όμως (όταν έγινε και η πολιτογράφηση του Jho Low) η Henley Estates Cyprus Limited μετονομάσθηκε σε ETAG Consulting Ltd και μοναδικός της μέτοχος ήταν ο Γιαννάκης Τρισόκκας.

Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών.

Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών.

Πως λοιπόν, ενώ η Henley & Partners «απέρριψε τον Jho Low ως πελάτη», αλλά η θυγατρική της ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία Henley Estates τον εξυπηρέτησε;

Το σίγουρο είναι πως το δημοσιευμένο τιμολόγιο αναφέρεται σε προμήθεια 13% για την αγορά ακινήτου σχετικά με το «Cyprus CIP program» (σ.σ. το CIP σε συντομογραφία για Cyprus Investment Program).

Τιμολόγιο προς Donnica Management Ltd από την Henley Estates Ltd παραπέμποντας στην προμήθεια (commission) ύψους 13% επί 5million € για την αγορά ακινήτου από τον Low Taek Jho στην Κύπρο.

Σχέσεις Henley με πολιτικά πρόσωπα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Sarawak Report, η Henley & Partner έχει δημιουργήσει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες σχέσεις με πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω ερωτηματικά σε σχέση με την εμπλοκή πολιτικών αξιωματούχων και της Εκκλησίας στις πολιτογραφήσεις, οι οποίοι τώρα αγωνίζονται να «καθαρίσουν» το όνομα της Κύπρου κατόπιν του σκανδάλου για τον Jho Low, ανακαλώντας την πολιτογράφηση 26 ατόμων.

Οι πηγές της Sarawak Report εκθέτουν την σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της Henley & Partners και της εταιρείας Fidescorp Services Limited η οποία φαίνεται να έχει προβεί σε πέραν των 100 πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών για λογαριασμό της Henley & Partners στη Κύπρο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στο γεγονός πως διευθυντής της Fidescorp εμφανίζεται ο κ. Σάββας Πογιατζής που το μαλαισιανό σάιτ αναφέρει ως σύζυγο της κόρης του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος μάλιστα το 2015 συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσαν οι Henley & Partners στην Ελβετία, όπως έπραξε άλλωστε και σε άλλο συνέδριο ο κ. Σάββας Πογιατζής.

Αναφορά σε «past speakers» που συμμετείχαν σε συνέδρια της Henley & Partners στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Συλλούρης αλλά και ο Σάββας Πογιατζιής.

Ειδική αναφορά στον Δημήτρη Συλλούρη στην ιστοσελίδα των Henley & Partners.

Ερωτηματικά προς την Κυβέρνηση για το μέλλον της Henley & Partners

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του προγράμματος που ευρίσκεται σε ισχύ:

«Τα μέλη του Μητρώου έχουν ατομικές και ομαδικές ευθύνες ούτως ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση και ενίσχυση της ακεραιότητας του Προγράμματος. Τα μέλη του Μητρώου δεσμεύονται να τηρούν πιστά τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 4.1. Μηδενική ανοχή ή/και εμπλοκή σε μορφές αντιεπαγγελματικών ή ανήθικων πρακτικών.

4.2. Διατήρηση υψηλού επιπέδου διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες, συνεργάτες και άλλους εμπλεκόμενους.

4.3. Πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και τήρηση των όρων του Προγράμματος, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια, καθώς και με τους άλλους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

4.4. Ενθάρρυνση όπως όλοι όσοι εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, τηρούν τα ίδια δεοντολογικά πρότυπα.

4.5. Αποφυγή συμπεριφορών που βλάπτουν την ακεραιότητα, τη φήμη και την εικόνα των παρόχων υπηρεσιών, του κρατικού τομέα και της ίδιας της χώρας.

4.6. Αποφυγή υιοθέτησης πρακτικών οι οποίες καταστρατηγούν τους οικονομικούς στόχους του Προγράμματος, είτε με τη μείωση του πραγματικού οικονομικού οφέλους για τη χώρα από επενδύσεις βάσει του Προγράμματος, ή άλλως πως.»

Ενόψει των πιο πάνω – και σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα – δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά:

  • Επισημαίνοντας ότι η Fidescorp Services Limited έχει συνδράμει στην πολιτογράφηση περισσότερων από 100 επενδυτών, τίθεται το ερώτημα γιατί η Henley & Partners προωθεί πελάτες στη συνδεδεμένη με αυτή E.T.A.G. Consulting, αφού ουσιαστικά διευθύνεται από συγγενή πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, δεδομένου ότι η έκδοση διαβατηρίων με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υπό την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου;
  • Αν η Henley & Partners ή ακόμα και θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρεία με αυτήν ήταν αναμειγμένη με την πολιτογράφηση του Jho Low, γιατί δεν έχουν ληφθεί ακόμη μέτρα από τον Υπουργό Εσωτερικών για την ανάκληση της άδειας των Henley & Partners ως παροχών υπηρεσιών στο πρόγραμμα πολιτογράφησης;
  • Πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σχέση της Henley & Partners με τον Πρόεδρο της Βουλής ως προς τις συνέπειες της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο;
  • Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών αγνοεί την έκθεση κοινοβουλευτικής επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία η Henley & Partners έχει κάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τις πολιτογραφήσεις γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την εξέταση ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων, όταν με αυτήν συνδέονται συγγενικά πρόσωπα πολιτικών δυνάμεων του τόπου;

Γράφει: Δήμος Κουγιούντας

Tags: