22/11/2019 18:39

Απόσυρση φορτιστή από την αγορά που δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας

Φορτιστής που δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη, έχει εντοπιστεί στην αγορά, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Το προϊόν αυτό είναι το εξής:

Προϊόν

  • Κατηγορία: Φορτιστές
  • Είδος: Φορτιστής (AC/DC ADAPTER)
  • Εμπορική επωνυμία / Κατασκευαστής: Δεν αναφέρονται
  • Μοντέλο: BX-1201000
  • Χώρα κατασκευής: Κίνα
  • Χαρακτηριστικά: Input: 100 V – 240 V, 50/60 Hz,

Output: 12 V DC, 1000 mA

  • Εισαγωγέας: SMART OFFICE SOLUTIONS
 
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρακαλεί οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα στo τηλέφωνo 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπει, τέλος, τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το  χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Tags: