21/11/2019 15:02

Ενημέρωση πολιτών για διαδικασία καταγγελίας πιθανής διαφθοράς από μέλη της Αστυνομίας

Πολίτες που κατέχουν στοιχεία για πιθανή διαφθορά από μέλη της Αστυνομίας μπορούν να δίνουν τις πληροφορίες επώνυμα ή ανώνυμα στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που λειτουργεί στην Αστυνομία από τον Μάρτιο του 2018.

Για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, είτε για σκοπούς καταγγελίας τέτοιου είδους υποθέσεων, είτε για παροχή σχετικών πληροφοριών, η Αστυνομία έχει δημιουργήσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης καταγγελιών/πληροφοριών για θέματα διαφθοράς από μέλη της Αστυνομίας.

Η φόρμα επικοινωνίας βρίσκεται στις δύο ιστοσελίδες της Αστυνομίας https://anticorruption.police.gov.cy/ και http://www.cypruspolicenews.com/corruption, καθώς και στην εφαρμογή της Αστυνομίας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ταμπλέτες, στα λειτουργικά συστήματα Android και IOS.

Περαιτέρω, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22607577, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

«Κάθε καταγγελία ή πληροφορία προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας μπορεί να δίνεται είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Αρχηγό Αστυνομίας. Οι εξουσίες και αρμοδιότητές της εποπτεύονται απευθείας από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.