21/11/2019 18:15

Ανακαλείται καπνιστό χοιρομέρι από την κυπριακή αγορά

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακάλεσαν καπνιστό χοιρομέρι από την κυπριακή αγορά.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας αναφέρει στο πλαίσιο της διενέργειας των επίσημων ελέγχων τροφίμων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνάδει προς τις σχετικές απαιτήσεις για τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες που θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες, οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Είδος: ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ (Αυθεντική παραδοσιακή γεύση)
           CyprusSmokedHam
Εμπορική επωνυμία: ΠΙΤΣΙΛΙΑ – ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
Ημερομηνία συσκευασίας: 13-10-19
Ανάλωση μέχρι: 15-07-20
Αριθμός Παρτίδας: 091019
Συσκευασία: Πλαστική (νάιλον) συσκευασία αεροστεγώς κλειστή
Βάρος: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ (ποικίλει σε κάθε συσκευασία)
Χώρα Προέλευσης: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων που παρασκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επειδή, όμως, κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας τροφίμου ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic