20/11/2019 13:07

Αποσύρεται επικίνδυνη θερμάστρα από την αγορά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά επικίνδυνη θερμάστρα, η οποία δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν
  • Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
  • Είδος: Θερμάστρα χαλαζία
  • Εμπορική επωνυμία: KUMTEL ELLITE
  • Μοντέλα: KS-2710 ES & KS-2710
  • Χώρα κατασκευής: Τουρκία
  • Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W, IP20,
  • Class: I
  • Διανομέας: V.V. Τele & StarTrading Ltd
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και εγκαύματα

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Tags:
Cheap Website Traffic