18/11/2019 10:23

Τριανταένα προϊόντα επικίνδυνα για τους καταναλωτές έχουν κοινοποιηθεί στο GRAS-RAPEX

Τριανταένα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (GRAS-RAPEX – Report 46) την εβδομάδα που αρχίζει στις 11/11/2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του GRAS-RAPEX, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 31 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς, δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με έντεκα (11) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.

Επίσης, επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, επτά (7) στο Τμήμα Περιβάλλοντος και ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται σε πίνακα.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αριθμό 15, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic