26/10/2019 10:25

Πότε είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά για τη φοιτητική χορηγία;

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καλεί όσους αιτητές των οποίων η αίτηση για φοιτητική χορηγία εκκρεμεί, να προσκομίσουν στην ΥΦΜ, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019, τα πρόσθετα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που τους ζητήθηκαν, ώστε να γίνει δυνατή η εξέταση της αίτησή τους.

Τονίζεται ότι μετά τις 8 Νοεμβρίου όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται και οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν απορριπτική απάντηση.

Tags: