23/10/2019 20:50

Καταπέλτης η έκθεση του Γεν. Ελεγκτή – Δείτε ποσά που διεκδίκησαν οι νεολαίες των δύο μεγάλων κομμάτων

Με το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» ασχολήθηκε η τελευταία έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στην οποία γίνεται σαφής αναφορά σε σχέση με τις νεολαίες των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή του ΔΗ.ΣΥ. και του ΑΚΕΛ.

Στην έκθεση, στην παράγραφο όπου ο έλεγχος ασχολήθηκε με τις χορηγίες δράσεων συγκεκριμένης οργάνωσης, σημειώνεται ότι σε σχέση με μια από τις οργανώσεις, η οποία έλαβε συνολικά €76.931 για 51 δράσεις εντός του 2017, η αίτηση αφορά σε διοργάνωση φεστιβάλ, το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί από τις 9-12.2.2017. Ο

Προϋπολογισμός που υποβλήθηκε από την Οργάνωση για τη συγκεκριμένη δράση ανερχόταν σε  €15.000, ποσό το οποίο αποτελεί τη μέγιστη χορηγία που μπορεί να καταβληθεί για φεστιβάλ.  Μετά την βαθμολογία της αίτησης και την απομείωση που επιβλήθηκε σε όλες τις αιτήσεις της συγκεκριμένης περιόδου, εγκρίθηκε ποσό €7.072.

Άλλα ζήτησαν και άλλα έκαναν    

Στο έντυπο αξιολόγησης που υποβλήθηκε μετά την υλοποίηση της δράσης, αναγράφεται ότι η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27.2-29.3.2017. Σύμφωνα με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε μια συναυλία στις 28.3.2017, η οποία, σύμφωνα με την οργάνωση, στοίχησε €8.560.

Η Οργάνωση ωστόσο δεν ενημέρωσε τον Οργανισμό για την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής και τον σκοπό της δραστηριότητας.

Πρόχειρες αποδείξεις χωρίς Φ.Π.Α.

Οι περισσότερες αποδείξεις εξόδων που υποβλήθηκαν ήταν πρόχειρες και δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά σε έσοδα. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στο ενοίκιο της αίθουσας, προσκομίστηκε πρόχειρη απόδειξη είσπραξης από εταιρεία ύψους €3.000 για ένα βράδυ, στην οποία ο α/α της απόδειξης και το όνομα της εταιρείας αναγράφονται χειρόγραφα, ενώ δεν αναφέρεται ο αρ. ΦΠΑ της εταιρείας.

Απόδειξη σε άλλα οργάνωση είχε Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι, σε έλεγχο αίτησης άλλης Οργάνωσης, εντοπίστηκε τιμολόγιο της ίδιας πιο πάνω εταιρείας, το οποίο φέρει αρ. ΦΠΑ και αφορά σε ενοίκιο της ίδιας αίθουσας έναντι όμως €999,60 για ένα βράδυ.

Συναυλία το Φεστιβάλ

Έχοντας υπόψη ότι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για συναυλία ανέρχεται σε €7.000, προκύπτει ότι, αν η αρχική αίτηση αφορούσε σε συναυλία και όχι φεστιβάλ και η αίτηση λάμβανε την ίδια βαθμολογία, τότε το ποσό που θα εγκρινόταν θα ήταν €3.486 (€7.000x 83%(βαθμολογία) x 60%(απομείωση)). Παρόλα αυτά, η Οργάνωση έλαβε ολόκληρο το ποσό της χορηγίας που είχε εγκριθεί.

Η Κακοπετριά, τα δηλωμένα 100 άτομα και η φωτογραφία που δείχνει 20

Η δράση 4/65 αφορούσε σε διήμερη εκδρομή στην Κακοπετριά κατά την περίοδο 18-19/11/17. Σύμφωνα με τον απολογισμό της δράσης, στην εκδρομή συμμετείχαν 114 άτομα, ενώ το τιμολόγιο του ξενοδοχείου αναφέρεται σε διαμονή 100 ατόμων για μία νύχτα έναντι €3.000 (€30 ανά άτομο). Στο φωτογραφικό υλικό που υποβλήθηκε για επιβεβαίωση υλοποίησης της εκδρομής, εντοπίζονται λιγότερα από 20 άτομα.

Δήλωσαν 100 σε ξενοδοχείο με 83 κλίνες και πήραν… 10 άτομα

Η δράση 4/64 αφορούσε σε τριήμερη εκδρομή στην Κακοπετριά κατά την περίοδο 24-26/11/17 (μια εβδομάδα αργότερα). Σύμφωνα με τον απολογισμό της δράσης, στην εκδρομή συμμετείχαν 75 άτομα, αλλά στο τιμολόγιο του ίδιου ξενοδοχείου αναφέρεται σε διαμονή 100 ατόμων για δύο νύχτες έναντι €4.000 (€20 ανά άτομο το βράδυ). Στο φωτογραφικό υλικό που υποβλήθηκε, εντοπίζονται λιγότερα από 10 άτομα.

Ονόματα γιοκ

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν υποβλήθηκε ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων, ούτε απόδειξη είσπραξης για το τιμολόγιο του ξενοδοχείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΤ, το ξενοδοχείο είναι χωρητικότητας 83 κλινών.

Μη πρωτότυπα και νομότυπα τα τιμολόγια

Στην έκθεση προόδου του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 29.8.2017, η οποία αφορά στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων», γίνεται ξεχωριστή αναφορά, μεταξύ άλλων, στην απουσία πρωτότυπων και νομότυπων τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής της πιο πάνω Οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους της Διεύθυνσης.

Συστάσεις για να ζητηθούν πίσω τα λεφτά

Τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι, στο μέλλον ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες που ο ίδιος θέτει για επιχορήγηση των δράσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες εκεί όπου υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στη δράση 6/40, αναφέραμε ότι ο Οργανισμός οφείλει να ζητήσει επιστροφή της διαφοράς μεταξύ του ποσού που εγκρίθηκε και του ποσού που θα εγκρινόταν, εάν υποβαλλόταν αίτηση για συναυλία αντί φεστιβάλ.

Θα… ληφθούν μέτρα λέει ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, μας πληροφόρησε ότι θα ληφθούν μέτρα, ώστε να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Οδηγού.

Πηγή: i-eidisi

 

Tags: