14/10/2019 18:46

Παραβιάσεις διαδικασιών από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε παραβιάσεις νομοθεσιών ως προς διαδικασίες που αφορούν κτηριακές εγκαταστάσεις και πληρωμές του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ).

Όπως εξηγεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο έλεγχος διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση επί των ακόλουθων θεμάτων:

(α)     Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για μεταστέγαση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ) σε άλλο κτήριο, μετά τη λήξη στις 31.3.2017 του συμβολαίου ενοικίασης του υφιστάμενου κτηρίου, το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης.

(β)     Τη διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στο διώροφο ενοικιαζόμενο κτήριο που στεγάζεται το Γραφείο της ΕΔΠΑΔ, μετά από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία.

(γ)     Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στο Γραφείο της ΕΔΠΑΔ για την περίοδο 1.1.2018-30.6.2019.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα γραφεία της ΕΔΠΑΔ εξακολουθούν να στεγάζονται σε κτήριο, το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τις σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ότι αυτό “αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη”.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ενοικιαζόμενο κτήριο χωρίς Πιστοποιητικό Έγκρισης, η Επίτροπος προώθησε διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρα για ΑμεΑ, με κόστος του δημοσίου.

«Η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρα για ΑμεΑ δεν διεξήχθη από το αρμόδιο προς τούτο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Επίσης, τρεις μήνες μετά την εξόφληση ολόκληρου του ποσού της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση για το δημόσιο, ο ανελκυστήρας δεν είχε τεθεί σε ασφαλή λειτουργία. Τούτο παραβιάζει τις πρόνοιες σχετικής Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να συνιστά και παραβίαση των σχετικών άρθρων του Νόμου Ν.38(Ι)/2014», αναφέρεται.

Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι διενεργούνται πληρωμές χωρίς φορολογικό τιμολόγιο και πληρωμές σε υπαλλήλους του Γραφείου που πληρώνουν οι ίδιοι τους τελικούς δικαιούχους.

Ακόμα ότι η Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου για το 2017 εκτυπώθηκε από οικονομικό φορέα, για τον οποίο η Επίτροπος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, με το αιτιολογικό ότι το δημόσιο δεν επιβαρύνθηκε με οποιαδήποτε δαπάνη. Η υπόθεση αφορούσε σε καταγγελία ότι η Έκθεση είχε εκτυπωθεί με ευθύνη του συζύγου της Επιτρόπου, ο οποίος είναι εκδότης εφημερίδας.

Επίσης όπως αναφέρει στη σχετική έκθεση, «με δεδομένη την ύπαρξη στοιχείων που δεικνύουν σαφή μείωση στο παραγόμενο από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως έργο, σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, η Υπηρεσία μας θεώρησε αναγκαία τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου, ώστε να διαφανεί κατά πόσο χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό».

Προστίθεται ότι  παρά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην οποία σαφώς καταγράφεται η εξουσία του Γενικού Ελεγκτή να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο στο Γραφείο της Επιτρόπου και παρά το γεγονός ότι εξηγήθηκε στην Επίτροπο πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση άσκησης ελέγχου ή κριτικής ή άλλης παρέμβασης οποιασδήποτε μορφής στο περιεχόμενο των Εκθέσεών της, η Επίτροπος αρνείται έκτοτε να επιτρέψει στην Υπηρεσία μας τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου ελέγχου.

Ολόκληρη η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον πιο κάτω σύνδεσμο.
http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

ΚΥΠΕ

Tags: