30/09/2019 21:14

Απόσυρση ακατάλληλων καλλυντικών από την κοινοτική αγορά

Αποσύρθηκαν ακατάλληλα καλλυντικά προϊόντα από την ευρωπαϊκή αγορά για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα προϊόντα αυτά να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Tags: