20/09/2019 15:39

Οι γονείς Δημοτικής παροτρύνουν τα μέλη τους να προγραμματιστούν λόγω στάσης εργασίας των δασκάλων

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων  Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης παροτρύνει τα μέλη της, λόγω της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών την ερχόμενη, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, όπως μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο μετά τις 08:25, όπου και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της αναφορικά με τη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών την ερχόμενη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης αναφέρει ότι αναγνωρίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, αλλά παράλληλα αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία που προκύπτει σε μεγάλη μερίδα Γονέων/Κηδεμόνων μέσα από τον ημερήσιό τους προγραμματισμό, παροτρύνει όλους τους Γονείς/Κηδεμόνες, όπως για λόγους ασφαλείας μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο μετά τις 08:25 το πρωί  όπου και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία.

Σημειώνει, τέλος, ότι για οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες ή και απεργίες τις οποίες εξήγγειλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανέλθει με νέες οδηγίες.

Tags:
Cheap Website Traffic