18/09/2019 18:17

Δείτε πόσα θα πληρώσουμε πάλι στην Ευρώπη ως πρόστιμο

Αντιμέτωπη με τσουχτερά πρόστιμα που θα επιβάλει η Κομισιόν, θα βρεθεί η Κύπρος λόγω της μη συμμόρφωσης στη διαχείριση των αστικών λυμάτων, προειδοποίησαν την Τετάρτη οι Βουλευτές Αννίτα Δημητρίου και Ευανθία Σάββα μετά τη συζήτηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τα αστικά λύματα 91/271/ΕΟΚ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία η κ. Δημητρίου είπε ότι διαπιστώθηκε πως η κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε 31 από 57 οικισμούς και υπήρξε ενημέρωση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή του κεκτημένου.

Εξήγησε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι καταχωρήθηκε υπόθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο (ΔΕΚ) και κινήθηκε διαδικασία για παράβαση επειδή τα αστικά λύματα δεν τυγχάνουν επαρκούς επεξεργασίας, υποχρέωση που έπρεπε να είχε εκπληρωθεί από το 2012.

Η κ. Δημητρίου είπε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής στην παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας, της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, του Υπουργείο Εσωτερικών και των συμβουλίων αποχετεύσεων και θα αναζητηθούν τρόποι διαχείρισης στις κατάστασης ώστε να αποφευχθούν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Δημητρίου είπε πως η κατάσταση οδηγήθηκε εδώ, επειδή δεν υπήρχε κατάλληλο και επαρκές προσωπικό και επειδή δεν υπήρχαν οι απαιτούμενοι πόροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

Η κ. Σάββα ανέφερε πως κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε υπουργική απόφαση για μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού των αρμοδίων υπουργείων, η εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου.

Παρατήρησε ότι από όλες τις υπηρεσίες του κράτους σε όλα τα θέματα που συζητούνται η επωδός είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση.

Πρόσθεσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ. Ανέφερε πως η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη το 2018.

Η κ. Σάββα ανέφερε ότι το 2018 η Ελλάδα καταδικάστηκε για την ίδια παράβαση από το ευρωπαϊκό δικαστήριο με ποινή ύψους 34.974 ανά ημέρα καθυστέρησης από την ημέρα έκδοσης της απόφασης και ημερήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ύψους 3.828 ευρώ την ημέρα.

Πρόσθεσε ότι το 2018 εκδόθηκε κατά της Ισπανίας απόφαση με καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 171.217 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως, επιπλέον και ημερήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ύψους 19.333 .

Tags: