11/09/2019 10:26

Έναρξη προγράμματος “Cy Checkpoint: PopUp HIV Test”, σε συνεργασία με το “AHF: AIDS Healthcare Foundation”

Την έναρξη του προγράμματος “Cy Checkpoint: PopUp HIV Test”, σε συνεργασία με το “AHF: AIDS Healthcare Foundation” ανακοινώνει η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS (Κίνηση).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το πρόγραμμα προβλέπει τη διεύρυνση των εξετάσεων ταχείας διάγνωσης για τον HIV και άλλες Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), που διενεργεί από το 2015. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Κίνηση συνεργάζεται με το AHF. Η συγκεκριμένη συνεργασία δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης των υφιστάμενων δράσεων εξέτασης για τον HIV, σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε εβδομαδιαία βάση, καλύπτοντας ολόκληρο το νησί, σε διάφορες τοποθεσίες (PopUp HIV Test).

Tο Cy Checkpoint αποτελεί το Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Εξέτασης για τον HIV και άλλες ΣΜΛ της Κίνησης. Ιδρύθηκε το 2015 και λειτουργεί με βάση βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ακολουθώντας το μοντέλο CBVCT (Community Based Voluntary Counselling & Testing). Το κέντρο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημειώνεται, ότι παρόλο που η δράση του Cy Checkpoint ως τώρα περιοριζόταν σε 2 με 3 εβδομάδες ανά έτος, έχει διενεργήσει περισσότερες από 2.700 εξετάσεις ταχείας διάγνωσης.

Το πρόγραμμα “PopUp HIV Test” παρέχει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να εξετάζονται συχνότερα στην πόλη τους, χωρίς ραντεβού. Για όσους επιθυμούν ραντεβού, θα μπορούν να το πράξουν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 9960 7005 ή της σελίδας https://web.facebook.com/CyCheckpoint.

Όπως αναφέρεται, η εξέταση είναι “γρήγορη, ανώνυμη και δωρεάν”, δίνει αποτέλεσμα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα με ακρίβεια 99,8%-100%. Οι ωφελούμενοι μπορούν να συνομιλήσουν σε ασφαλές, φιλικό και μη επικριτικό περιβάλλον με εκπαιδευμένους εξεταστές από την κοινότητα (peer counselling), ενώ στα άτομα των οποίων οι εξετάσεις αντιδρούν σε αντισώματα του HIV, παρέχεται ψυχολογική στήριξη από Κλινική Ψυχολόγο, συνοδεία για επιβεβαιωτική εξέταση και διασύνδεση με τις δημόσιες δομές υγείας.

Cheap Website Traffic