26/07/2019 19:51

Απόθεση στερεών αποβλήτων παρατηρήθηκε στον πρώην σκυβαλότοπο Κοτσιάτη

Παράνομη απόθεση στερεών αποβλήτων παρατηρήθηκε στον πρώην σκυβαλότοπο Κοτσιάτη, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, έχει παρατηρηθεί παραβίαση της πρόσβασης και πύλης του πρώην σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και παράνομη απόθεση στερεών αποβλήτων εκ μέρους επαγγελματιών μεταφορέων SKIP και φορτηγών.

Η ενέργεια αυτή είναι παράνομη και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Οι παρανομούντες υπόκεινται στις πρόνοιες της νομοθεσίας, εναντίον των οποίων θα ληφθούν όλα τα σχετικά μέτρα, εξώδικα μέχρι 4.000 ευρώ, ποινική δίωξη και ανάκληση της άδειας μεταφοράς αποβλήτων.

Επιπρόσθετα η πιο πάνω παράνομη ενέργεια περικλείει αισχροκέρδια, εφόσον οι πολίτες έχουν πληρώσει τα σχετικά τέλη επεξεργασίας σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες και όχι απόρριψη σε παράνομες περιοχές ή πρώην σκυβαλότοπους.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας – Λάρνακας αδειοδοτημένες μονάδες καθώς και μονάδα υπό αδειοδότηση στο Δάλι, η θετική περιβαλλοντική Γνωμάτευση της οποίας εκδόθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή και στάληκε στην Πολεοδομία.

Με την εν λόγω μονάδα είχαν γίνει διαπραγματεύσεις χθες με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάληξη για κόστος χρέωσης το οποίο είναι προσιτό για πλήρη επεξεργασία όλων των αποβλήτων και απόθεση των υπολειμμάτων μέχρι τέλους του 2019.

Η μεταφορά και απόθεση στερεών αποβλήτων διέπεται από τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων οι οποίες και θα εφαρμοστούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να παταχθεί το πιο πάνω φαινόμενο.

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic