15/07/2019 12:00

Προς οριστικές αποφάσεις το θέμα του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου, λέει ο Δήμος Λεμεσού

Στη διαδικασία λήψης οριστικών αποφάσεων γύρω από το θέμα της επαναλειτουργίας του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου – ΓΣΟ βρίσκονται τα εμπλεκόμενα μέρη, Δήμος Λεμεσού – ΤΕΠΑΚ και ΚΟΑ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Απαντώντας στις ανησυχίες πολιτών για την καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών για αποκατάσταση του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου – ΓΣΟ, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι, από τις αρχές του 2017, όταν ανάλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, άρχισαν επαφές με τον ΚΟΑ και το ΤΕΠΑΚ για τη συνομολόγηση συμφωνίας επαναλειτουργίας του ΓΣΟ.

Οι βασικές προτάσεις του Δήμου Λεμεσού αφορούν την ανάληψη της διαχείρισης του από το Δήμο, αντί από τον ΚΟΑ, στη βάση ενός συμφωνητικού, όπως ο Δήμος και το ΤΕΠΑΚ υπογράψουν συμφωνία χρήσης των αθλητικών υποδομών του από το ΤΕΠΑΚ και όπως, σε καμιά από τις δύο συμφωνίες δεν θα καταβάλλεται ενοίκιο.

Επίσης ο Δήμος Λεμεσού πρότεινε όπως το ΤΕΠΑΚ προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές του χώρου και όπως διαμορφώσει αθλητικά προγράμματα για τους φοιτητές του, τα οποία θα αξιοποιεί και ο Δήμος για όλους τους δημότες, σε ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος πρότεινε να αναλάβει την ανέγερση Αθλητικού Μουσείο στο χώρο του κέντρου και όπως, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα επιμερίζονται μεταξύ Δήμου και ΤΕΠΑΚ, ανάλογα με τη χρήση του κέντρου από το κάθε μέρος.

Στην ανακοίνωση, ο Δήμος Λεμεσού σημειώνει πως, μετά από σειρά επαφών Δήμου-ΚΟΑ-ΤΕΠΑΚ, συμφωνήθηκαν κατ’ αρχήν τα βελτιωτικά έργα και το σχετικό κόστος που θα αναλάμβανε το ΤΕΠΑΚ, όπως επίσης και τρεις επιλογές για τη χωροθέτηση του Αθλητικού Μουσείου.

Τον Ιούλιο του 2017, προστίθεται, ο Δήμος Λεμεσού διαμόρφωσε προκαταρκτικά κείμενα για τις δύο συμφωνίες και τα απέστειλε στον ΚΟΑ και το ΤΕΠΑΚ για παρατηρήσεις, ενώ μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ των τριών μερών, ο Δήμος διαμόρφωσε τα δυο τελικά προσχέδια των συμφωνιών.

Τα προσχέδια, συνεχίζει η ανακοίνωση, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Νοεμβρίου 2017 και στάλθηκαν στον ΚΟΑ και στο ΤΕΠΑΚ για τελικές παρατηρήσεις, ενώ αφού ενσωματώθηκαν όλες οι παρατηρήσεις των μερών, ο Δήμος ετοίμασε, τον Ιούλιο του 2018, τα τελικά κείμενα των δύο συμφωνιών. Δήμος και ΚΟΑ ενέκριναν κατ’ αρχήν τις συμφωνίες και αναμενόταν και η τελική απόφαση του ΤΕΠΑΚ.

Σύμφωνα με το Δήμο Λεμεσού, το ΤΕΠΑΚ, πριν λάβει τελικές αποφάσεις, ζήτησε την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσία, η οποία απέστειλε τις παρατηρήσεις της στις 13 Δεκεμβρίου 2018 και αυτές
ενσωματώθηκαν σε νέα κείμενα συμφωνιών, προς έγκριση από τα τρία μέρη.

Στις 5 Ιουνίου 2019, ο Δήμος Λεμεσού συγκάλεσε σύσκεψη των τριών μερών σε ανώτατο επίπεδο, για να ληφθούν τελικές αποφάσεις, κατά την οποίαν εγκρίθηκε αίτημα του ΤΕΠΑΚ για υπογραφή μιας τριμερούς συμφωνίας Δήμου-ΚΟΑ-ΤΕΠΑΚ αντί δύο συμφωνιών μεταξύ Δήμου-ΚΟΑ και Δήμου-ΤΕΠΑΚ.

Επίσης, προστίθεται, το ΤΕΠΑΚ ζήτησε όπως υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, για κάλυψη του κόστους των βελτιωτικών έργων για τις αθλητικές υποδομές από την Κυβέρνηση και ζητήθηκε αναβολή της τελικής απόφασης για ένα μήνα, ώστε να γίνουν οι διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Οικονομικών.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος του ενός μήνα, ο Δήμος Λεμεσού έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη των τριών μερών για οριστικές πλέον αποφάσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Cheap Website Traffic