11/07/2019 16:30

ΔΕΕ: Ο πρώτος αερομεταφορέας αποζημιώνει για πτήσεις με ανταπόκριση από κράτος μέλος προς τρίτη χώρα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τις “πτήσεις με ανταπόκριση, οι οποίες αναχωρούν από κράτος μέλος με προορισμό τρίτη χώρα και ενδιάμεση στάση σε άλλη τρίτη χώρα και για τις οποίες έγινε μία ενιαία κράτηση”, απεφάνθη ότι “ο αερομεταφορέας που πραγματοποίησε την πρώτη επιμέρους πτήση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στους επιβάτες που υπέστησαν σημαντική καθυστέρηση κατά την άφιξη της δεύτερης επιμέρους πτήσης η οποία πραγματοποιήθηκε από μη κοινοτικό αερομεταφορέα”.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ερώτημα του Městský soud v Praze (περιφερειακό δικαστήριο Πράγας, Τσεχική Δημοκρατία) στο οποίο είχαν προσφύγει οι τσέχικες αερογραμμές.

Με τη σημερινή απόφασή του το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι “πτήση με μία ή περισσότερες ανταποκρίσεις για την οποία έγινε μια ενιαία κράτηση αποτελεί ένα σύνολο όσον αφορά το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών”.

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, “η υποχρέωση αποζημίωσης των επιβατών βαρύνει αποκλειστικώς τον πραγματικό αερομεταφορέα της οικείας πτήσης” και τονίζει ότι “προκειμένου ένας αερομεταφορέας να μπορεί να χαρακτηριστεί πραγματικός αερομεταφορέας πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδεικνύεται ότι ο μεταφορέας αυτός πραγματοποίησε πράγματι την επίμαχη πτήση”.

Επιπλέον το Δικαστήριο τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι στο πλαίσιο πτήσεων με μία ή περισσότερες ανταποκρίσεις και μία ενιαία κράτηση, ο πραγματικός αερομεταφορέας που πραγματοποίησε την πρώτη επιμέρους πτήση δεν μπορεί απλώς και μόνον να επικαλεστεί το γεγονός ότι η πλημμελής εκτέλεση αφορά επόμενη επιμέρους πτήση η οποία πραγματοποιήθηκε από άλλον αερομεταφορέα.

Τέλος, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός αναγνωρίζει υπέρ του πραγματικού αερομεταφορέα ο οποίος υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση στους επιβάτες λόγω της σημαντικής καθυστέρησης πτήσης με ανταπόκριση για την οποία έγινε μία ενιαία κράτηση και η οποία εκτελέστηκε, εν μέρει, από άλλο μεταφορέα, στο πλαίσιο συμφωνίας πτήσης με κοινό κωδικό, το δικαίωμα να στραφεί κατά του μεταφορέα αυτού προκειμένου να αποζημιωθεί για την οικονομική αυτή επιβάρυνση.

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic