28/06/2019 12:16

ΠΑΣΥΚΙ: Η έναρξη μεταρρύθμισης στην δημόσια υγεία πάσχει σοβαρά

Η έναρξη της προσπάθειας μεταρρύθμισης στην Δημόσια Υγεία πάσχει σοβαρά, αφού χαρακτηρίζεται από έλλειψη οράματος και ηγεσίας, από προχειρότητα και καθυστερημένες αντιδράσεις, μη αντίληψη της πραγματικότητας στα της Υγείας, κακό σχεδιασμό, όπως και απουσία συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων  θεσμών – Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, διαπίστωσε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Το Υπουργείο Υγείας, σημειώνεται, δεν υπολόγισε αλλά ούτε αντιλήφθηκε έγκαιρα τις αδυναμίες και τα κενά που εμφάνιζαν ο σχεδιασμός και τα μέτρα που λαμβάνονταν, αλλά ούτε και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες και εισηγήσεις της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την εμφάνιση ιδιαίτερα έντονων κραδασμών στο οικοδόμημα των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ως εκ τούτου, εκτιμούμε πλέον, σημειώνεται, ότι μέσω της συνέχισης της συγκεκριμένης πολιτικής απειλείται η βιωσιμότητα των ίδιων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.

«Η δράση του Ο.Κ.Υπ.Υ., είτε από την δημιουργία του μέσω της νομοθεσίας, είτε από τις ημερομηνίες διορισμού διευθυντικών διοικητικών ομάδων κρίνεται όχι μόνο ανεπαρκής στο να στηρίξει την ένταξη των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας στην 1η φάση του Γε.Σ.Υ., αλλά δυστυχώς και επιβλαβής, αφού έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα στην έγκαιρη προετοιμασία τους», προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διοικητικά εσωτερικά θέματα, όπως η παραίτηση του τέως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η παύση του τέως Εκτελεστικού επέφεραν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε θέματα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και δράσης.

Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. σημειώνεται, χωρίς τον δικό του, ολοκληρωμένο προϋπολογισμό και με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός.

«Η θεωρία της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου αυτονόμησης μέχρι την παρούσα, δεν έχει να επιδείξει καθόλου αποτελέσματα, χρησιμοποιείται μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο, το οποίο στην πράξη επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στο σύστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς», προσθέτει η ΠΑΣΥΚΙ.

Σημειώνει ότι ο διάλογος για θέματα ιδιαίτερης σημασίας και σοβαρότητας, όπως οι Δομές των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας  και τα Κίνητρα προς τους Ιατρούς όλων των επιπέδων, έχει καθυστερήσει χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, παρ´ όλες τις πρόσφατες ειδησεογραφικές ανακοινώσεις, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικοινωνιακά παιχνίδια.

Παρά τις συνεχείς και έγκαιρες μας προειδοποιήσεις, συνεχίζει η ΠΑΣΥΚΙ, η διαχείριση της πρώτης φάσης του Γε.Σ.Υ. από τον Ο.Κ.Υπ.Υ., τον Ο.Α.Υ. και το Υπουργείο Υγείας υπήρξε καταστροφική για τον  Δημόσιο Τομέα, με απώλεια σημαντικού αριθμού ιατρών από τα Κέντρα Υγείας, τις Παθολογικές Κλινικές και τα Τ.Α.Ε.Π., οι οποίοι φυσικά δεν πρόκειται να αντικατασταθούν έγκαιρα καθώς δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον.

Άλλη διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης, είναι ότι το Υπουργείο Υγείας και μετέπειτα ο Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των απολαβών των ιατρών στον  Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά ούτε και κινήθηκαν έγκαιρα, παρόλες τις προειδοποιήσεις και εκκλήσεις εκ μέρους της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την έναρξη νέου κύματος φυγής Ειδικών Ιατρών λόγο της ασύμμετρης διαφοράς στις αμοιβές, αλλά και των εργασιακών συνθηκών.

«Οι νέο-προσληφθέντες ιατροί, με συμβόλαια, που δυστυχώς περιέχουν εργασιακούς όρους χειρότερους από τους υφιστάμενους – χαρακτηριστικά δεν γνωρίζουν από πιο κονδύλι θα αποζημιώνονται για τις εφημερίες, καθώς δεν θα πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο – ενώ ο εργοδότης εθελοτυφλεί στην απαίτηση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ, ότι λόγω της ανεπάρκειας του Ο.Κ.Υπ.Υ. από την μια οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε ιδιωτικά ακτινολογικά κέντρα, εργαστήρια και προσωπικούς ιατρούς ενώ οι σύγχρονες υποδομές των νοσηλευτηρίων μένουν σε αχρηστία οδηγώντας ολόκληρους τομείς υπηρεσιών στα ιδιωτικά συμφέροντα αφού ουσιώδεις υπηρεσίες όπως, φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια κλπ. σταματούν να εξυπηρετούν εξωτερικούς ασθενείς και οι υπηρεσίες αυτές μετακινούνται ιδιωτικά γεγονός που καθιστά τα Κρατικά Νοσηλευτήρια σε μειονεκτική θέση στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Άλλη διαπίστωση, είναι ότι οι διευθύνσεις του Ο.Κ.Υπ.Υ. στέλνουν ανυπόγραφες εγκυκλίους, που κυκλοφορούν χωρίς σαφείς αποδέκτες, οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων προκαλούν περαιτέρω σύγχυση με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Η απλή διαχείριση και στήριξη των κέντρων υγείας και των ειδικών ιατρών για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα ήταν τουλάχιστον τραγική μη καταφέρνοντας να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, το σύστημα ραντεβού, τον εξοπλισμό, μη παρέχοντας επαρκή γραμματειακή στήριξη, ικανοποιητική μηχανογράφηση οδηγώντας ιατρούς και ασθενείς ιδιωτικά», προστίθεται.

Η καταχώρηση των χρεώσεων προς στον Ο.Α.Υ., σημειώνεται, εναπόκειται αποκλειστικά στη καλή θέληση των ιατρών και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός είσπραξης μετά την απομάκρυνση του ασθενή από το ιατρείο.

«Οι όποιες προσλήψεις ιατρικού και γραμματειακού προσωπικού έχουν γίνει εκπρόθεσμα. Λόγω της καθυστέρησης της εγκατάστασης του προαπαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και της μη έγκαιρης εκ μέρους του ΟΑΥ παράδοσης προς χρήση και εξοικείωση του λογισμικού, της εκ των προτέρων ανταλλαγής απόψεων, η εξυπηρέτηση των ασθενών πάσχει, αφού το συγκεκριμένο λογισμικό απέχει αρκετά από αλλά παρόμοια συστήματά, πολύ ποιο φιλικά προς τους Ιατρούς αλλά και μη συμβατότητας με το υπάρχων ηλεκτρονικό σύστημα των νοσοκομείων», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ ότι ενώ επικρατεί εργασιακό χάος, ανασφάλεια και άσχημες συνθήκες εργασίας ο εργοδότης αρνείται πεισματικά την συνομολόγηση σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών και θα θέσει τις βάσεις για εξομάλυνση της κατάστασης.

Tags:
Cheap Website Traffic