26/06/2019

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετέχει στους πρώτους συνασπισμούς ‘ευρωπαϊκών πανεπιστημίων’

Τη λίστα με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπισμών “ευρωπαϊκών πανεπιστημίων”, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Κομισιόν. Από την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετέχει στο συνασπισμό “Young Universities for the Future of Europe – YUFE” και από την Ελλάδα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μέλος της συμμαχίας CIVIS, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μέλος της συμμαχίας CONEX US και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί μέλος της συμμαχίας EPICUR.

Κατά την Κομισιόν τα ιδρύματα αυτά θα βελτιώσουν με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων, των φοιτητών και του προσωπικού τους.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι συνολικά, διατίθεται προϋπολογισμός έως 85 εκατ. ευρώ για τα πρώτα 17 «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια». Κάθε συμμαχία θα λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ κατά τα προσεχή τρία έτη για να αρχίσει την υλοποίηση των σχεδίων της και να δείξει τον δρόμο σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ΕΕ και η πρόοδός τους θα παρακολουθείται στενά.

Η ιδέα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καλλιεργήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις φοιτητικές οργανώσεις και προσέλκυσε αιτήσεις από 54 συμμαχίες στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 28 κράτη μέλη και άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+. Οι ανωτέρω ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», η οποία άνοιξε τον Οκτώβριο του 2018. Το ποσό των 60 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί για τη νέα αυτή πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Erasmus+ αυξήθηκε σε 85 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση 17 συμμαχιών αντί 12 που προβλέπονταν αρχικά.

ΚΥΠΕ

Share this:
Cheap Website Traffic