04/06/2019 17:16

Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω στο 6,9% τον Απρίλιο του 2019

Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω στο 6,9% τον Απρίλιο του 2019 (32 000 άτομα), από 7,2% τον Μάρτιο του 2019 (33 000) και 8,4% τον Απρίλιο του 2018 (36 000 άτομα), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat. Η ανεργία των γυναικών παραμένει ελαφρώς υψηλότερη στο 7,9% σε σύγκριση με 6,0% για τους άνδρες.

Η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 18,5% τον Φεβρουάριο του 2019 (872 000 άτομα 14,8% για τους άνδρες και 23,3 για τις γυναίκες), από 18,6% τον Ιανουάριο του 2019 (877 000 άτομα) και 20,6% το Φεβρουάριο του 2018 (971 000 άτομα).

Την ίδια ώρα, το ποσοστό εποχικά προσαρμοσμένης ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 7,6% τον Απρίλιο του 2019, από 7,7% το Μάρτιο του 2019 και από 8,4% τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Αύγουστο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 ήταν 6,4% τον Απρίλιο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019 και από 7,0% τον Απρίλιο του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Σύμφωνα με την Eurostat, 15,802 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,529 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο του 2019. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 108 000 στην ΕΕ28 και κατά 64 000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,394 εκατ. Ευρώ στην ΕΕ28 και κατά 1,147 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Απρίλιο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,1%), τη Γερμανία (3,2%) και τις Κάτω Χώρες (3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,5% τον Φεβρουάριο του 2019), την Ισπανία (13,8%) και την Ιταλία (10,2%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Πολωνία, όπου παρέμεινε σταθερό ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στη Δανία (από 5,2% σε 5,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,6% σε 18,5% μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019), στην Εσθονία (από 6,0% σε 4,1% μεταξύ Μαρτίου 2018 και Μαρτίου 2019) και στην Ισπανία (από 15,6% σε 13,8%).

Τον Απρίλιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,6%, μειωμένο από 3,8% το Μάρτιο του 2019 και από 3,9% τον Απρίλιο του 2018.

Τον Απρίλιο του 2019, 3,213 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,308 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 246 000 στην ΕΕ28 και κατά 151 000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Απρίλιο του 2019, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 14,2% στην ΕΕ28 και 15,8% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,4% και 17,2% αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2018. Τον Απρίλιο του 2019 τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (5,3%) στις Κάτω Χώρες (6,2%), ενώ το υψηλότερα στην Ελλάδα (38,8% το Φεβρουάριο του 2019), στην Ισπανία (32,7%) και στην Ιταλία (31,4%).

Στην Κύπρο η ανεργία των νέων ανερχόταν στο 19,3% ή 7 000 άτομα για το 4ο τρίμηνο του 2018, έναντι 20,2% τον Απρίλιο του 2018 (8 000 άτομα).

Στην Ελλάδα, η ανεργία των νέων ήταν 38,8% το Φεβρουάριο του 2019 (91 000 άτομα) μειωμένη από 40,3% τον Απρίλιο του 2018 (99 000).

Την ίδια ώρα και πάλι, σύμφωνα με τη Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 1,2% τον Μάιο του 2019, από 1,7% τον Απρίλιο. Όσον αφορά τα κύρια στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (3,8% σε σύγκριση με 5,3% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (1,6%, έναντι 1,5% τον Απρίλιο), τις υπηρεσίες (1,1%, έναντι 1,9% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,3%, έναντι 0,2% τον Απρίλιο).

Tags:
Cheap Website Traffic