03/06/2019 15:03

Μέχρι η ώρα 1300 είχαν εγγραφεί 527,000 πολίτες στο ΓεΣΥ

Μέχρι η ώρα 1300 σήμερα, είχαν εγγραφεί 527,000 δικαιούχοι στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Αν. Λειτουργό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Μάριο Τζιακούρη, μέχρι η ώρα 1300 υπήρξαν 2000 επισκέψεις σε γιατρούς, είχαν εκτελεστεί 800 συνταγές και 200 εργαστηριακές εξετάσεις και είχαν υποβληθεί 550 απαιτήσεις πληρωμής γιατρών.

Tags:
Cheap Website Traffic