20/05/2019

Σε ισχύ από σήμερα το σύστημα ανιχνευσιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνού στην ΕΕ

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ανιχνευσιμότητας καπνού και χαρακτηριστικών ασφαλείας και οι καταναλωτές θα δουν σύντομα νέα σήματα ιχνηλασιμότητας στα πακέτα μαζί με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Τα σήματα αυτά θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να εντοπίσουν τις κινήσεις αυτών των συσκευασιών σε όλη τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού της ΕΕ.

Τις τελευταίες ημέρες, οι οικονομικοί φορείς (παραγωγοί, διανομείς, ιδιοκτήτες καταστημάτων κ.λπ.) στην ΕΕ έχουν αρχίσει να εγγράφονται οι ίδιοι και να καταχωρούν τις εγκαταστάσεις τους στο σύστημα.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ίδρυση μιας οντότητας υπεύθυνης για την έκδοση των νέων σημάτων ιχνηλασιμότητας (“εκδότης δελτίου ταυτότητας”) και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες για την έκδοση αυτών των σημάνσεων.

Η Κομισιόν έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ένα κράτος μέλος δεν μπόρεσε ακόμη να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση και παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό σε όλα τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό.

Ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis δήλωσε σχετικά ότι “η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ανιχνευσιμότητας και ασφάλειας του καπνού αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού από την ΕΕ”.

“Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο, εντός χρονοδιαγράμματος που έθεσαν οι συννομοθέτες και, ως εκ τούτου, χαίρομαι που βλέπω ότι τα συστήματα άρχισαν να λειτουργούν”, σημείωσε.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες που βοήθησαν να συμβεί αυτό και βασίζομαι στις συνεχείς προσπάθειές τους στις αρχικές ημέρες και εβδομάδες μπροστά από εμάς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα είναι επιτυχημένο τόσο για τα κράτη μέλη μας όσο και για την ΕΕ ως σύνολο”.

Share this:
Cheap Website Traffic