14/05/2019 20:03

Υπουργός Εργασίας: Η συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής απασχολεί όλο και περισσότερο το Υπουργείο

Οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στα άτομα να εργάζονται και, παράλληλα, να φροντίζουν την οικογένειά τους, χωρίς να θυσιάζουν είτε την επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε την ευημερία της οικογένειάς τους είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί όλο και περισσότερο το Υπουργείο  και την κοινωνία γενικότερα, ανέφερε η Υπουργός  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου στην τελετή βράβευσης των μαθητών/ μαθητριών που διακρίθηκαν στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση με θέμα «Συμφιλίωση προσωπικής  και επαγγελματικής ζωής ».

Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας,  ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Χρίστος Μαληκκίδης.

Είπε επίσης ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή κρίνεται, σημαντική λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσμού και των χαμηλών ποσοστών  γεννητικότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (περιλαμβανομένης και της Κύπρου).

Πρόσθεσε ότι τα διάφορα μέτρα για επίτευξη της συμφιλίωσης, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, τη γονική άδεια, την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας κ.ά.

«Δεδομένου, όμως, ότι η συμφιλίωση συνδέεται στενά πλέον με την πολιτική απασχόλησης, ο όρος σήμερα περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις του χρόνου απασχόλησης/ωράριο, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανισότητας στη βάση του φύλου στην εργασία» , συμπλήρωσε.

Είπε επίσης ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω­νικών Ασφαλίσεων έχει πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών την περαιτέρω ενεργοποίηση των επιθεωρητών ισότητας των φύλων, με διερεύνηση καταγγελιών, αλλά και διαφώτιση και παροχή συμβουλών σε φορείς και άτομα. Επίσης την περαιτέρω βελτιωμένη νομοθεσία στα θέματα προστα­σίας της μητρότητας, τη βελτίωση της γονικής άδειας για άνδρες και γυναίκες, μέσω ενθάρρυνσης ανδρών να την χρησιμοποιούν, με αύξηση ηλικίας του παιδιού και με καλύτερη κάλυψη των γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ακόμα την προώθηση μεγάλου έργου για το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων, που περι­λαμ­βάνει ευρύ φάσμα μέτρων κατάρτισης, διαφώτισης και ανάπτυξης οδηγών, εγχειρι­δίων και κωδίκων συμπεριφοράς, τη στήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, που δραστηριοποιείται ακόμη περισσό­τερο σε συμβουλές, έρευνες και διαφώτιση οργανισμών και κοινού και τη στενότερη συνεργασία με άλλες Αρχές, όπως της Επιτρόπου Ισότητας και της Αστυνομίας.

Ανέφερε ακόμα ότι η απάλειψη των εμποδίων ή παραγόντων που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, απαιτεί δράσεις όπως  η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και υπηρεσίες φροντίδας, η ύπαρξη ειδικών αδειών απουσίας για γονείς, καθώς και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας με τις οποίες να συμφιλιώνεται με ομοιόμορφο τρόπο η επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και των δύο γονέων.

Προς την ίδια κατεύθυνση, είπε, κινούνται και μέτρα μέσω των οποίων οι άνδρες εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν άδειες απουσίας για οικογενειακούς λόγους.  Σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  προώθησε το 2017 την ψήφιση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου, ως ένα μέτρο ενθάρρυνσης των ανδρών για ουσιαστική εμπλοκή στην ανατροφή των παιδιών από τα πρώτα στάδια της ζωής τους.

«Η προώθηση της ισότιμης χρήσης από άνδρες και γυναίκες, οικογενειακών αδειών όπως η γονική άδεια, αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο πολιτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα με την παροχή κινήτρων προς εργοδότες  ώστε να παρέχουν τέτοιους όρους και συνθήκες εργοδότησης, που ενθαρρύνουν τη χρήση οικογενειακών αδειών από εργαζόμενους και από τα δύο φύλα», ανέφερε.

Παράλληλα είπε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την ισότητα των δύο φύλων, επιχειρήσεις και οργανισμοί που εφαρμόζουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες από αυτές που προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ρυθμίσεις που προωθούν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μπορούν να λάβουν πιστοποίηση για την εφαρμογή αυτών των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να πιστοποιηθούν για κάποια «Καλή Πρακτική» που εφαρμόζουν, ενώ σε περίπτωση που ακολουθείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών στην επιχείρηση, τότε μπορούν να πιστοποιηθούν ως «Εργοδότης Ισότητας».

Tags: