30/04/2019 14:42

Στο ιστορικά χαμηλό 6,4% έπεσε η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, στο 7% μειώθηκε στην Κύπρο

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε σε 7,7% τον Μάρτιο του 2019, από 7,8% το Φεβρουάριο του 2019 και από 8,5% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ανεργία στην ΕΕ28 το Μάρτιο του 2019 ήταν 6,4%, από 6,5% το Φεβρουάριο του 2019 και από 7,0% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Στην Κύπρο το ποσοστό εποχικά προσαρμοσμένης ανεργίας ήταν 7,0% το Μάρτιο του 2019 (31 000 άτομα 6,9% άνδρες και 7,0% γυναίκες), από 7,1% τον Φεβρουάριο του 2019 και από 9,0% το Μάρτιο του 2018. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σήμερα από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά, η Eurostat εκτιμά ότι 15,907 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,630 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Μάρτιο του 2019. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 172.000 στην ΕΕ28 και κατά 174.000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,430 εκατ. Ευρώ στην ΕΕ28 και κατά 1,172 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάρτιο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,9%), τη Γερμανία (3,2%) και τις Κάτω Χώρες (3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,5% τον Ιανουάριο του 2019), την Ισπανία (14,0%) και την Ιταλία (10,2%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας (μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019) και της Σουηδίας, όπου παρέμεινε σταθερό. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,6% σε 18,5% μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019), στην Εσθονία (από 6,7% σε 4,6% μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019) και στην Κύπρο (από 9,0% σε 7,0%). Τον Μάρτιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,8%, σταθερό σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019 και μειωμένο από 4,0% το Μάρτιο του 2018.

Επιπλέον, το Μάρτιο του 2019, 3,282 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,325 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 189.000 στην ΕΕ28 και κατά 150.000 στη ζώνη του ευρώ. Το Μάρτιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,5% στην ΕΕ28 και το 16,0% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,5% και 17,4% αντίστοιχα το Μάρτιο του 2018. Το Μάρτιο του 2019 τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σεΓερμανία (5,6%), Τσεχία (6,3%) και Κάτω Χώρες (6,4%), ενώ τα υψηλότερα ήταν στην Ελλάδα (39,7% τον Ιανουάριο του 2019), την Ισπανία (33,7%) και την Ιταλία (30,2%). Η ανεργία των νέων στην Κύπρο ήταν 20% (8000 άτομα) για το Δεκέμβριο του 2018, μειωμένη από 22,3% το Μάρτιο του 2018.

Εν τω μεταξύ, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,5% στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο.

Tags: