16/04/2019 22:43

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά επικίνδυνα προϊόντα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπισθεί στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα  προϊόντα αυτά στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609. 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο  πίνακας των προϊόντων είναι καταχωρημένος στον σύνδεσμο:

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2019/04/20190416_RAPEX.pdf

Tags: