12/04/2019 09:06

Σοβαρά θέματα για το λιμανάκι της εταιρείας Λεπτός, εγείρει ο Δήμος Πέγειας

Ο Δήμος Πέγειας  στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών, στην προσπάθεια του να εξυπηρετήσει το Δημόσιο συμφέρον και να προστατέψει το κοινό καλό όλων των Δημοτών του καθώς και των επισκεπτών της περιοχής, καταβάλει έντονες και συνεχείς προσπάθειες για την επικράτηση της ευνομίας και ευταξίας στα Διοικητικά του όρια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου σε σχέση με το λιμανάκι της εταιρείας ΛΕΠΤΟΣ. 

Το αλιευτικό αυτό καταφύγιο το οποίο έχει ανεγερθεί και λειτουργεί με αδιευκρίνιστο καθεστώς διαχείρισης και ιδιοκτησίας, τονίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Πεγειας,  έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα τόσο στην εφαρμογή της Νομοθεσίας όσο, και με την ύπαρξη του, στη συμπεριφορά των θαλάσσιων κυματισμών με αποτέλεσμα την πρόκληση πολύ μεγάλης διάβρωσης στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου της «Λαουρούς».

Η προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, δεν λύνεται με μίαν απλή απόφαση το Υπουργικού Συμβουλίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τόσο της χαλίτικης γης όσο και του θαλάσσιου χώρου που καταλαμβάνει το έργο, αναφέρεται,  αλλά απαιτείται να γίνουν εμπεριστατωμένες μελέτες απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και υπηρεσίες έτσι ώστε να διαφανούν τυχόν προβλήματα έχει προκαλέσει η κατασκευή και λειτουργία του και τις θεραπείες που απαιτείται να αναληφθούν για την αποκατάσταση των, το συντομότερο δυνατόν.

Ο Δήμος Πέγειας ζητά να έχει λόγο και άποψη τόσο για τους όρους κατασκευής, όσο και για τους όρους παραχώρησης και διαχείρισης του χώρου αυτού.

Ο συγκεκριμένος χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής συνεχίζει να λειτουργεί εις βάρος του Δήμου Πέγειας και του δημόσιου συμφέροντος εδώ και 30 χρόνια, σημειώνει στην ανακοίνωση του ο δήμος,  καθώς δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε αντίτιμο προς την Τοπική Αρχή, η οποία στερείται της εκμετάλλευσης μιας πολύ σημαντικής παραλίας.

Ο Δήμος Πέγειας θεωρεί ότι πριν την οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον χώρο θα έπρεπε απαραίτητα να γίνουν όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης ακτομηχανικής μελέτης, να αίρονται όλες οι παράνομες κατασκευές στην περιοχή, και η τυχόν δημιουργία οποιουδήποτε χώρου ελλιμενισμού σκαφών να πραγματοποιείτο  κατόπιν σχετικών αιτημάτων. Ο Δήμος Πέγειας διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα του που απορρέουν από τις σχετικές νομοθεσίες και προτίθεται να τα ασκήσει προς όφελος όλων των δημοτών του καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: