12/04/2019 19:19

Προληπτική ανάκληση του Ponstan syrup 50 mg/5ml από την κυπριακή αγορά

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι το Συμβούλιο Φαρμάκων έχει αποφασίσει την ανάκληση όλων των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Ponstan syrup 50 mg/5ml από τα κυπριακά φαρμακεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών οι οποία μεταδίδεται από το ΓΤΠ η ανάκληση «γίνεται προληπτικά, λόγω της πιθανότητας το προϊόν να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπτά όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου, τα οποία καθορίζονται με βάση τα πρότυπα ICH Q3D».

Η απόφαση του Συμβουλίου Φαρμάκων εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του προϊόντος εκ μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags: