09/04/2019 14:32

Το εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του 2019 ενέκρινε το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις μεταρρυθμίσεις που καταγράφονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πλαίσιο για το 2019, δήλωσε η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της αποδοτικότητας της ΔΥ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστικού Συστήματος, η συνέχιση της αξιοποίησης των νέων Πλαισίων Αφερεγγυότητας και Εκποιήσεων και η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού χρέους.

Περιλαμβάνονται επίσης η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας των Ενεργών Πολιτικών της Αγοράς Εργασίας, με έμφαση στους νέους, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και στο σύστημα κατάρτισης, η ολοκλήρωση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας και η προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τέλος η κ. Βασιλείου είπε πως για την πορεία υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού πλαισίου όπως εγκρίθηκε σήμερα, θα ακολουθηθεί διαδικασία ενημέρωσης όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic