09/04/2019 18:45

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών το α΄ δίμηνο μείωσε σημαντικά το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Σημαντική μείωση παρουσίασε το πρώτο δίμηνο του 2019 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών κατά περίπου €300 εκατομμύρια, σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2018.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2019 μειώθηκε στα €656,98 εκ., σε σύγκριση με €838,06 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι εισαγωγές ανήλθαν το πρώτο δίμηνο του 2019 στο €1,36 δισεκατομμύριο, από €1,23 δισ. το πρώτο δίμηνο του 2018, ενώ οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν στα €706,53 εκ., σε σύγκριση με €395,88 εκ. το περσινό δίμηνο.

Σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών στα κράτη της ΕΕ
————————————–
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ενίσχυση των εξαγωγών το πρώτο δίμηνο του 2019 οφείλεται στην σημαντική αύξηση κατά περίπου €350 εκατομμυρίων των κυπριακών εξαγωγών/αποστολών στα κράτη μέλη της ΕΕ, αγγίζοντας €515,25 εκ., από €167,45 εκ. το αντίστοιχο περσινό δίμηνο.

Αντίθετα, μειώθηκαν στα €191,27 εκ. οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες, σε σύγκριση με €228,42 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες το πρώτο δίμηνο του 2019 αυξήθηκαν στα €585,62 εκ., από €439,39 εκ. το περσινό δίμηνο, ενώ οι εισαγωγές από κράτη μέλη της ΕΕ μειώθηκαν στα €777,89 εκ., από €794,54 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2018.

Εξάλλου, τον Φεβρουάριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €552,3 εκ. σε σύγκριση με €612,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €407,4 εκ. σε σύγκριση με €411,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €144,9 εκ. σε σύγκριση με €200,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €172,9 εκ. σε σύγκριση με €190,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €76,2 εκ. σε σύγκριση με €78,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €96,7 εκ. σε σύγκριση με €112,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €37,5 εκ. σε σύγκριση με €49,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,7 εκ. σε σύγκριση με €5,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic