29/03/2019 20:16

Κύπρος, Τουρκία και Πολωνία θα επηρεαστούν περισσότερο από ένα Brexit χωρίς συμφωνία, προειδοποιεί η ΕΤΑΑ

Την εκτίμηση ότι μια έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία, θα μπορούσε να επηρεάσει 12 κράτη μέλη της ΕΕ και κυρίως την Κύπρο, την Πολωνία, αλλά και την Τουρκία ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όχι μόνο στο άμεσο εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας, των χωρών της ΕΕ όπου δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στις έμμεσες εξαγωγές μέσω της «αλυσίδας αξίας» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται σε νέα έρευνα της ΕΤΑΑ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ένα παράδειγμα τέτοιας «αλυσίδας αξίας», σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, θα μπορούσε να ήταν τα εξαρτήματα αυτοκινήτων που εξήχθησαν από τη Σλοβακική Δημοκρατία στη Γερμανία, συναρμολογήθηκαν εκεί και στη συνέχεια εξήχθησαν ως τελικό προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανάλυση των οικονομολόγων της ΕΤΑΑ που βασίστηκε σε στοιχεία του ΟΟΣΑ του 2018 κατέδειξε ότι, στην περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, το 6,8% των εγχώριων εξαγωγών προστιθέμενης αξίας των χωρών όπου δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ θα μπορούσε να επηρεαστεί από πιθανές διαταραχές στο άμεσο και έμμεσο εμπόριο που συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το ποσοστό θα είναι ακόμη υψηλότερο για την Κύπρο, την Τουρκία και την Πολωνία, στις οποίες η βρετανική αγορά αντιπροσωπεύει το 7,9% – 9,1% του συνολικού όγκου των εξαγωγών» των χωρών αυτών, υπογραμμίζει.

Σε απόλυτους όρους, σημειώνει η ΕΤΑΑ, τόσο η Τουρκία όσο και η Πολωνία θα αντιμετωπίσουν την υψηλότερη έκθεση σε εμπορικές διαταραχές, καθώς εγχώριες εξαγωγές προστιθέμενης αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξήχθησαν το 2015 άμεσα και έμμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο επηρεαζόμενος όγκος εμπορίου ήταν, κατά μέσο όρο, στο 0,9% της συνολικής παραγωγής των χωρών της ΕΤΑΑ το 2015, ενώ το μερίδιο είναι υψηλότερο για χώρες όπως η Κύπρος (1,9%), η Λιθουανία (1,3%), η Ουγγαρία 1,3%) και η Πολωνία (1,2%).

Προσθέτει ότι οι 12 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ και οι οποίες είναι μέλη της ΕΕ, καθώς και η Τουρκία, θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν μικρές διαταραχές της «αλυσίδας αξίας» σε ορισμένες εξαγωγές του οικονομικού τομέα σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, καθώς διάφορα εμπορικά εμπόδια θα διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των βιομηχανιών του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Σε απόλυτους αριθμούς, αναφέρει η ΕΤΑΑ, οι χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται, έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε διαταραχές του εμπορίου στις «αλυσίδες αξίας» που συνδέονται με τη Βρετανία από ό, τι το αντίστροφο.

Σημειώνει ότι γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια βρετανικών εισροών, κυρίως υπηρεσιών για επιχειρήσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές στη διαδικασία παραγωγής των εξαγωγών μεταποίησης των χωρών της ΕΤΑΑ το 2015.

Τέλος, η ΕΤΑΑ αναφέρει ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε ξένες εισροές για εξαγωγές, αλλά έλαβε ξένες εισροές από χώρες της ΕΤΑΑ το 2015, αξίας μόνο 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων,  μεγάλο μέρος των οποίων αφορά τη βιομηχανία μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου.