29/03/2019 20:40

Καλλυντικά αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά ως ακατάλληλα

Σειρά καλλυντικών προϊόντων εντοπίσθηκαν και αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά της σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση από το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) και τον σχετικό πίνακα που βρίσκεται εδώ.

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει ότι “για τα εν λόγω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους και για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των εν λόγω προϊόντων στην αγορά”.

Ως εκ τούτου, “προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606/22-608663”.

Tags:
Cheap Website Traffic