22/03/2019 12:31

Στις 31 Μαρτίου η έναρξη της Θερινής Ώρας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η περίοδος της Θερινής Ώρας για το 2019 θα αρχίσει η ώρα 03:00 το πρωί της Κυριακής 31 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα μπροστά, αναφέρεται.

Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2018 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5098, Κ.Δ.Π 207/2018).

Η περίοδος της Θερινής Ώρας θα τερματιστεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Ο θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tags: