Στα €271,6 εκ. το έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο τον Ιανουάριο, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις

Στα €271,6 εκ. το έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο τον Ιανουάριο, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις

Το έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2019 προβλέπεται να κλείσει στα €271,6 εκ., με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €803,6 εκ. σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2019 ήταν €363,3 εκ. σε σύγκριση με €382,8 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2019 ήταν €440,3 εκ. σε σύγκριση με €239,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2019 ήταν €532,0 εκ. σε σύγκριση με €205,5 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2019 ήταν €437,4 εκ. σε σύγκριση με €89,5 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2019 ήταν €94,6 εκ. σε σύγκριση με €116,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Ιανουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €296,5 εκ. σε σύγκριση με €70,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €409,0 εκ. σε σύγκριση με €20,4 εκ. τον Ιανουάριο 2018.

ΚΥΠΕ