12/03/2019 19:21

“Το Κράτος απέτυχε να ρυθμίσει το θέμα της οχληρίας από διάφορα υποστατικά”

Το Κράτος απέτυχε να ρυθμίσει αποτελεσματικά το θέμα της οχληρίας και ηχορύπανσης από διάφορα υποστατικά τα οποία γειτνιάζουν με κατοικίες στις οποίες διαμένουν και παιδιά, αναφέρει σε έκθεσή της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, η οποία κάνει λόγο για «ασύγγνωστες παραλείψεις εκ μέρους του Κράτους ως προς τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών που επηρεάζονται».

Η κα. Κουρσουμπά κλήθηκε να διερευνήσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκπομπή ήχου σε κέντρα αναψυχής μετά από σχετικό παράπονο που υποβλήθηκε στο γραφείο της από πατέρα ανήλικων παιδιών, η κατοικία του οποίου γειτνιάζει με κεντρική πλατεία του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου, ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι υφίσταται έντονο πρόβλημα οχληρίας κατά τις νυχτερινές ώρες στον τόπο διαμονής του, το οποίο οφείλεται στην αλόγιστη ή/και παράνομη χρήση συσκευών εκπομπής ήχου από υποστατικά που γειτνιάζουν στην οικία του και που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάφου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προκαλείται ηχορύπανση και έντονη διατάραξη της κοινής ησυχίας μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες, γεγονός που επηρεάζει την ξεκούραση, τον ύπνο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα των παιδιών.

Η κα. Κουρσουμπά διαπιστώνει στην έκθεση της ότι «προκύπτει, δυστυχώς, μια θλιβερή εικόνα ως προς τη ρύθμιση και αντιμετώπιση του όλου θέματος της οχληρίας και ηχορύπανσης από διάφορα υποστατικά, τα οποία γειτνιάζουν με κατοικίες στις οποίες διαμένουν και παιδιά», σημειώνοντας ότι «είναι φανερό ότι, εδώ και χρόνια, το Κράτος, σε όλα τα επίπεδα, απέτυχε να ρυθμίσει αποτελεσματικά το όλο θέμα μέσω νομοθεσίας, η οποία να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική».

Από την ανάλυση του νομικού πλαισίου, προσθέτει, «έχω διαπιστώσει έναν σαφή κατακερματισμό εξουσιών κι ένα σύστημα καθορισμού αρμοδιοτήτων, οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς Νόμους».

Επομένως, αναφέρει, «αξιολογώντας, καταρχήν, το σύστημα που ισχύει σε σχέση με τη ρύθμιση της οχληρίας που προκαλείται από την εκπομπή ήχου σε κέντρα αναψυχής, από απόψεως ασφάλειας δικαίου, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαχείρισή του, διαπιστώνω ότι, η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας, παράλληλα με τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, ως προς την εφαρμογή διαφορετικών παραμέτρων αυτού του συστήματος, όχι μόνο δεν υποβοηθούν την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η συνεπής τήρηση των ορίων εκπομπής ήχου και η συνεπακόλουθη διασφάλιση των δικαιωμάτων των περιοίκων, αλλά δημιουργούνται περαιτέρω πρακτικά και άλλα προβλήματα».

Η κα. Κουρσουμπά κάνει λόγο για «ασύγγνωστες παραλείψεις εκ μέρους του Κράτους, ως προς τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών που επηρεάζονται και,ειδικότερα, το δικαίωμά τους στη ιδιωτική ζωή και απόλαυση της κατοικίας τους, το δικαίωμά τους σε ένα επίπεδο ζωής που να διασφαλίζει την ολόπλευρη ανάπτυξή τους και το δικαίωμά τους στην ανάπαυση».

«Λυπάμαι να παρατηρήσω», σημειώνει ότι, «η αναποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, η οποία δημιουργεί αισθήματα αγανάκτησης και δυσαρέσκειας στους πολίτες, στα μάτια των επηρεαζομένων συχνά μεταφράζεται ως αδιαφορία, ανοχή και μεροληψία εκ μέρους της Αστυνομίας».

Αναφέρει επίσης ότι «ο Ποινικός Κώδικας, σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται καταχρηστικά, ενώ απουσιάζει μια ενιαία ολιστική νομοθεσία που να διέπει την εποπτεία όλων των παραμέτρων που αφορούν τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής».

Επομένως, αναφέρει, «προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη η βελτίωση των διαδικασιών άσκησης ελέγχου και της λήψης αποτελεσματικών μέτρων, ειδικότερα στις περιπτώσεις συστηματικών παραβιάσεων της νομοθεσίας ή/και δικαστικών αποφάσεων».

«Νοείται ότι, για να λειτουργήσει κατασταλτικά αυτό το σύστημα προς την κατεύθυνση της μη-παραβίασής του από επιχειρηματίες, επιβάλλεται να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις ή/και να εφαρμόζονται τέτοιες ποινές, οι οποίες να επηρεάζουν ουσιαστικά τον προγραμματισμό και τον κύκλο εργασιών των κέντρων αναψυχής, ούτως ώστε, οι ιδιοκτήτες να αναγκάζονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τους όρους των αδειών που κατέχουν», προσθέτει.

Η Επίτροπος αναφέρει ότι «αφ’ ης στιγμής γίνεται αντιληπτό ότι, το θέμα επηρεάζει σημαντικό αριθμό πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, εφόσον άπτεται των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης και του περιβάλλοντος μόνιμης διαμονής τους, η πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά αλλά και προληπτικά μέτρα».

«Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και της συμπερίληψης νομοθετικών διατάξεων σε διαφορετικούς Νόμους», όπως αναφέρει, «καταδεικνύεται η ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένης και περιεκτικής νομοθεσίας που να διέπει το όλο θέμα, η οποία να είναι, παράλληλα, εφαρμόσιμη στην πράξη, ώστε να λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα συνολικής διαχείρισης του θέματος».

«Επιβάλλεται η άρση των εμποδίων ή/και των περιορισμών που παρεμποδίζουν την άμεση εφαρμογή του Νόμου. Επομένως, εισηγούμαι τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών και μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου 50(Ι)/2016 από όλες τις Αρχές, ο οποίος, θεωρητικά τουλάχιστον, αφού ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη, πληροί τα εχέγγυα για την ορθή αντιμετώπιση του όλου θέματος», καταλήγει η κα. Κουρσουμπά στην έκθεση της.

ΚΥΠΕ

Tags: