08/03/2019 13:45

Νομική Υπηρεσία: Eμπεριστατωμένη η έκθεση της Επιτροπής με ξεκάθαρα ευρήματα

Η Νομική Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη» την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, με ξεκάθαρα ευρήματα τόσο για τους λόγους κατάρρευσης όσο και σε ποίους καταλογίζει ευθύνες.

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της έκθεσης, η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει, με σημερινή ανακοίνωσή της, ότι η Ερευνητική Επιτροπή διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα και όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο λόγω της εμπλοκής του Υπουργικού Συμβουλίου και/ή μελών του στα υπό εξέταση θέματα.

Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής, όπως αναφέρει, ήσαν σαφώς καθορισμένοι και εκινούντο γύρω από ένα κεντρικό άξονα: Την διακρίβωση των αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση και την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και υπαιτίων γι΄αυτήν.

Με την ογκώδη και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη Έκθεση της, αναφέρει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε σε ξεκάθαρα ευρήματα τόσο για τους λόγους κατάρρευσης, όσο και σε ποίους καταλογίζει ευθύνες.

Το θέμα της αποδοχής και της ανάληψης ή μη αυτών των ευθυνών από τα πρόσωπα στα οποία αυτές καταλογίζονται, δεν είναι θέμα που αφορά τον Γενικό Εισαγγελέα και τη Νομική Υπηρεσία, προστίθεται.

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα, συνεχίζει η ανακοίνωση, περιορίζεται στην εξέταση του συλλεγέντος υλικού, έτσι ώστε να διακριβωθεί κατά πόσο με βάση κάποια από τα ευρήματα της Επιτροπής, δικαιολογείται η έναρξη ανακρίσεων, ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων ανεξάρτητα από το εάν αυτά συνέβαλαν ή όχι στην κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Θα εξεταστεί επίσης, όπως αναφέρει, το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε αστικών αδικημάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει οικονομική βλάβη στη Δημοκρατία, και πάλιν ανεξάρτητα από το αν αυτά συνέβαλαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Αυτός είναι ο πολύ περιορισμένος ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας τον οποίο έχει αναλάβει με κάθε υπευθυνότητα και σε καμμιά περίπτωση δεν μετατοπίζεται στην Υπηρεσία το γενικότερο βάρος υπόδειξης ή τιμωρίας ενόχων για οποιεσδήποτε άλλες ευθύνες που έχουν καταδειχθεί για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα μέσω της ΄Εκθεσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags:
Cheap Website Traffic