25/02/2019 20:32

Δεν πείστηκε η Νομική Υπηρεσία για αλλαγή του νομοσχεδίου για το MREL

Εν αναμονή των συζητήσεων που θα έχουν το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα με τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με το θέμα με την εισαγωγή μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων που θα απορροφούν ζημιές σε περίπτωση εξυγίανσης ή εκκαθάρισης μιας εμπορικής τράπεζας, τελεί η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, η οποία ανέθεσε αναβολή 15 ημερών για την προώθηση του θέματος στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Νομική Υπηρεσία υποστηρίζει πως θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η εναρμονιστική οδηγία 2017/2399/ΕΕ σε σχέση με την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική διαδικασία, καθώς και ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθότι η Κύπρος βρίσκεται εκτός χρονοδιαγραμμάτων, ενώ η ΚΤΚ και το ΥΠΟΙΚ υποστηρίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει μια αναβολή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχετικό νομοσχέδιο η ιεράρχηση που προνοείται στην υφιστάμενη διαδικασία.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας ο Δημήτρης Λυσσάνδρου είπε πως δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για περαιτέρω καθυστέρηση στην έγκριση του νομοσχεδίου, προσθέτοντας πως εφόσον αυτό εγκριθεί θα υπάρχει άνεση χρόνου να εγκριθεί τροποιητικό νομοσχέδιο για την εισαγωγή των υφιστάμενων διατάξεων.

Η ΚΤΚ εκφράζει ενδοιασμούς καθότι το νομοσχέδιο αντικαθιστά το άρθρο 33(Ο) του περί τραπεζικών εργασιών νόμου, που αφορά στην κατάταξη των απαιτήσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας τραπεζικού ιδρύματος, αφαιρώντας δηλαδή την ιεράρχηση που προνοείτο στην υφιστάμενη διαδικασία.

Η Μαρία Κέττηρου από το νομικό τμήμα της ΚΤΚ επανέλαβε τις ανησυχίες για την διαφοροποίηση της πτωχευτικής ιεράρχησης, προσθέτοντας ότι βάσει αυτής οι τράπεζες υποβάλλουν στην ΚΤΚ σχέδια ανάκαμψης βάσει οδηγιών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχει θεσπιστεί μια νέα οδηγία. Εδώ και 4 μήνες το Υπουργείο αδυνατεί να εξηγήσει γιατί οι υφιστάμενες διατάξεις είναι συμβατές με την νέα οδηγία», ανάφερε ο κ. Λυσσάνδρου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ανδρέας Χαραλάμπους είπε πως το νομοσχέδιο θα βοηθήσει τις τράπεζες να απορροφούν ζημιές με την εισαγωγή ενός μη εξασφαλισμένου χρεωστικού μέσου. Πρόσθεσε ότι ΥΠΟΙΚ και ΚΤΚ δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πείσουν τη Νομική Υπηρεσία.

Η εναρμονιστική νομοθεσία εισάγει ένα νέο χρεόγραφο, το οποίο σε περίπτωση εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ιεραρχείται μετά από τους μετόχους, τα ομόλογα AT1 και Tier 2, δηλαδή σε περίπτωση εξυγίανσης το ομόλογο θα είναι τέταρτο στη σειρά για να μετατραπεί σε κεφάλαιο. Τα χρεόγραφα αυτά δεν μετρούν στο κεφάλαιο μιας τράπεζας, αλλά θα πρέπει να σχηματιστούν μόνο για σκοπούς εξυγίανσης ή εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για τις (ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) αποτελεί τμήμα των κανόνων για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών (BRRD), που θεσπίστηκε μετά το κούρεμα καταθέσεων που επιβλήθηκε στην Κύπρο το 2013.

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic