12/02/2019 20:09

Διάσταση απόψεων στο ECOFIN για την κατάργηση ομοφωνίας σε φορολογικά ζητήματα

Διχασμένο παραμένει το ECOFIN σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για σταδιακή κατάργηση του βέτο των Κρατών Μελών σε μια σειρά από θέματα, μεταξύ των οποίων και τα φορολογικά. Συγκεκριμένα, το ζήτημα συζητήθηκε σήμερα στο επίπεδο των 28 Υπουργών Οικονομικών και όπως μετέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις, οι τάσεις ήταν ανάμικτες. Ωστόσο, η Κομισιόν, την οποία εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος, επιμένει ότι καλό θα ήταν τα Κ-Μ να αρχίσουν να συμφωνούν σταδιακά στην κατάργηση της ομοφωνίας, σε θέματα όπως η δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.

Όπως έγινε γνωστό, η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της με τίτλο “για μια αποτελεσματικότερη και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ” που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019, με στόχο να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια προοδευτική και στοχοθετημένη μετάβαση από την ψηφοφορία με ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία (QMV) και τη χρήση της “συνήθης νομοθετικής διαδικασίας” (OLP) σε ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ.

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων και ένας σημαντικός αριθμός απαιτούσε τη διατήρηση της τρέχουσας ισορροπίας των κανόνων ψηφοφορίας στη φορολογία, ενώ άλλοι επέδειξαν ανοικτό πνεύμα για να εξετάσουν εάν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο ΕCOFIN επιβεβαίωσε τη γενική του προσέγγιση όσον αφορά τις προτάσεις για την αναθεώρηση της λειτουργίας του ισχύοντος ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα θέματα εκτός από την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την οποία επιτεύχθηκε μερική εντολή διαπραγμάτευσης ήδη τον Δεκέμβριο του 2018 και κάλεσε την Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό.

Σε συνέχεια της χθεσινής πρότασης του Eurogroup, το Συμβούλιο συνέστησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει τον Philip Lane ως νέο μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Βάσει αυτής της σύστασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει γνωμοδοτήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Στη συνέχεια, αναμένεται να λάβει τελική απόφαση κατά τη σύνοδό του στις 22-23 Μαρτίου. Το νέο μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου θα αντικαταστήσει τον Peter Praet και θα υπηρετήσει μια μη ανανεώσιμη 8ετή θητεία από την 1η Ιουνίου 2019.

Επιπλέον το ECOFIN ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την τελευταία έκθεση δημοσιονομικής βιωσιμότητας της Koμισιόν, η οποία δημοσιεύθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2019 και εξέφρασε την ικανοποίησή του επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ανάλυσης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, ιδίως στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει συνετή δημοσιονομική διαχείριση και να αφήνει επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να επιτρέπει την έγκαιρη καταβολή των δεσμεύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν απλήρωτες απαιτήσεις, ιδίως στην πολιτική συνοχής.

Οι Υπουργοί συνέστησαν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στην Κομισιόν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017.

ΚΥΠΕ

Tags: